You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
  1. Startside
  2. TCC
  3. Use cases

Use cases

Overvågning af dampsterilisering og CIP

Kvalitetskontrolafdelingen hos en europæisk mejeriproducent identificerede adskillige afgørende kontrolpunkter, hvor tidligere temperaturinstrumenter svigtede på grund af kraftig vibration (g-kræfter): dampsterilisering af rør mellem procestrin og CIP af modningstanke.

Dampsterilisering

Damptemperaturen er 80...140 C og TCC overvåger dette område for at sikre sikker sterilisering. Kunden ønskede at placere temperaturmålepunktet meget tæt på dampinjektoren. På grund af denne placering blev instrumenterne udsat for meget høj vibration. Omfanget af vibrationsniveauet var tidligere ukendt, men ved hjælp af ifm's vibrationsovervågningsudstyr målte de spidser op til 360 g! Fordi TCC er blevet designet til at kunne modstå høje chok- og vibrationsbetingelser præsterede den fejlfrit i denne anvendelse.

CIP-system

Rør og tanke rengøres med baser og syrer ved brug af varme- og kølecykler. Termisk chok forårsages ofte af fejl ved instrumenter. TCC tåler imidlertid det termiske chok uden nogen effekt på nøjagtighed eller målesikkerhed.

Ostepasteurisering

En stor producent af pasteuriserede osteprodukter anvender procesudstyr til tilberedning og dosering af deres produkter. Vedligeholdelse af en angivet kritisk temperatur er nødvendig for korrekt pasteurisering. Deres procedurer kræver ugentlig kontrol af temperaturinstrumenterne for kalibreret nøjagtighed. På et tidspunkt resulterede en menneskelig fejl i et betydeligt produkttab og en national tilbagekaldelse.

TCC leverer en unik løsning ved anvendelse af dobbelte temperaturelementer. Ved anvendelse med en IO-Link master overvåger begge elementer kontinuerligt for drift i forbindelse med måleusikkerhed via fabrikkens EtherNet IP-kontrolnetværk.