You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. IO-Link
  4. Здрав управляващ IO-Link Master

Здрав управляващ IO-Link Master

Модули за индустриални мрежи с безопасно свързване за връзки за интелигентни сензори

  • 4 или 8 IO-Link порта с пълна V1.1 функционалност
  • Profinet или EtherNet/IP
  • Master и устройствата (Devices) могат да бъдат конфигурирани със софтуера LR DEVICE
  • Готовност за Industrie 4.0 чрез LR AGENT EMBEDDED
  • Електрическо захранване през стандартен сензорен кабел M12, код А

Здрави модули за индустриална мрежа
с безопасно свързване Децентрализираните управляващи IO-Link-Master служат като Gateway между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа. Дори и в агресивна среда те са най-добрият избор: Материалите и методите на производство са идентични с тези на свързващите кабели на ifm от доказалата се продуктова серия EVC. Технологията ecolink гарантира надеждни, трайно уплътнени връзки M12 на свързващите проводници.

Ограничение на енергията за устройства UL Class2
Много сензори изискват енергийно ограничено захранване с UL Class2 сертификат. Свързаното с това ограничение на енергията става обичайно чрез съответен захранващ блок. С управляващите IO-Link Master от серията AL сега могат да бъдат захранвани и сензори в съответствие с UL Class2, без това да изисква работа с енергийно ограничен и сертифициран по UL Class2 захранващ блок.

Предимства и ползи за клиентите

Конфигуриране на сензорите с LR DEVICE
Интуитивният софтуер открива всички управляващи IO-Link Master в мрежата и създава общ преглед на цялото съоръжение. Освен това всички свързани сензори се показват със съответните параметри. По този начин е възможно параметриране на всички сензори в системата от централно място.

Обикновено включване
Свързването на сензорите и актуаторите става чрез стандартни свързващи кабели M12 без екраниране. Могат да бъдат свързвани до 4 или 8 (в зависимост от изпълнението) IO-Link сензора, които да бъдат захранени със сумарен ток до 3,6 A. С допълнителната принадлежност EVC693 може да се захрани допълнителна енергия за свързването на IO-Link актуатори. Дължината на кабела може да бъде до 20 m.

Сигурно дигитализирани данни​
Данните на сензорите се предават дигитално. За разлика от аналоговите сигнали, контактните съпротивления и електромагнитните смущения не могат да повлияят върху сигналите.

Директно свързване към ИТ
Интегрираният LR AGENT EMBEDDED изпраща по желание технологичните стойности през PLC към ERP системата. Този втори път за комуникация е на разположение паралелно с индустриалната мрежа през окабеляването на шината.

Свързваща техника