You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Преобразувател на аналогови сигнали и IO-Link

  • Преобразуване на аналогови сигнали в IO-Link или обратно (в зависимост от версията)
  • Поддържа аналогови стойности като сигнали за ток или напрежение (4...20 mA или 0...10 V)
  • Интегриране на Industry 4.0 за конвенционални аналогови сензори

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Лесна настройка на параметри чрез IO-Link
  • Цифровото предаване елиминира риска от EMC смущения

Преобразуване на аналогови сигнали в IO-Link
Преобразувателите DP2200 и DP1222 могат да предават сигнали от аналогови сензори 4 ... 20 mA или 0 ... 10 V в цифрова IO-Link комуникация. Предимства: Цифровото предаване на технологични данни е защитено от EMC смущения. Нещо повече, с тези преобразуватели е възможно да се използват по-стари аналогови сензори в съвременните приложения Industry 4.0.

Преобразуване на IO-Link в аналогови сигнали
Преобразувателите DP1213 и DP1223 преобразуват измерените цифрови стойности на IO-Link в два независими аналогови изходни сигнала, в зависимост от версията, или 4 ... 20 mA, или 0 ... 10V. Аналоговите сигнали са необходими например като целеви стойности за пропорционални клапани или за честотни преобразуватели за управление на двигатели.