You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Ключът към промишления IoT

  • Предварително конфигуриран, не се изисква SIM карта
  • Уеб-базирано табло за визуализация и анализ на облачни данни
  • Имейл или текстово съобщение при превишаване на граничните стойности

Подобрени характеристики благодарение на IO-Link

  • Данните от IO-Link сензор се изпращат директно в облака чрез мобилна мрежа
  • Могат да бъдат свързани два IO-Link сензора

Облачна връзка за всички IO-Link сензори
Шлюзът на IoT разпознава до два свързани IO-Link сензора и изпраща автоматично техните технологични стойности през мобилната GSM мрежа до облака, където се съхраняват данните. Потребителят може да визуализира и анализира данните чрез уеб-базирано табло.

Алармите се изпращат като текстово съобщение или имейл
Няколко щраквания с мишката са достатъчни за задаване на гранични стойности на таблото, така че операторът на инсталацията да бъде предупреден чрез имейл или текстово съобщение, когато стойностите са надвишени или не са достигнати.

Експортиране
Данните от всички сензори могат да бъдат обобщени и експортирани автоматично като отчет по всяко време.

От сензор към IoT
Информацията от сензора може да се събира директно и да се изпраща в облака, без да е необходима връзка с контролер, компютър или локална мрежа на компанията. Освен електрическо захранване и наличност на GSM мрежа, шлюзът не изисква инфраструктура. Както всички продукти на ifm, това е здрав уред и има висок клас на защита IP 65. Ето защо може да се използва в тежки промишлени среди.

Пример за приложение
Шлюзът е подходящ за всички приложения, при които няма основно изискване за постоянно предаване на измерваните стойности в реално време. Шлюзът може да се използва дори за наблюдение и оценка на отдалечени части на инсталацията, които не са свързани с инфраструктурата на компанията.

Например:

  • Наблюдение на резервоари с помощта на капацитивен сензор за постоянно ниво тип KQ10xx
  • Измерване на разхода на сгъстен въздух и следене за теч с помощта на разходомер за сгъстен въздух тип SDxxxx
  • Наблюдение на вентилатори с помощта на сензор за диагностика на вибрации тип VVBxxx
  • Наблюдение на клапаните с помощта на сензор за клапани тип MVQxxx