1. Ana sayfa
  2. Ürün yenilikleri
  3. Hareket kontrolü için sensörler
  4. IO Linkli sağlam devir sensörleri

IO Linkli sağlam devir sensörleri

ATEX onayı, Grup II, Kategori 3D metal muhafaza içinde

  • M30 sağlam metal muhafaza, ek darbe koruması gerektirmez
  • ATEX onayı grup II, kategori 3D
  • Bir PLC bağlantısı için ideal
  • Entegre şekilde monte edilebilir
  • IO Link üzerinden gerçek değer belirleme ve parametreleme

Kompakt devir denetimi
Yeni devir sensörleri, devir denetimi için kompakt çözüm sağlar, çünkü değerlendirme elektroniği hali hazırda sensör gövdesine entegre edilmiştir. Devirde çıkışın devreye sokulduğu sınır değerin ayarlanması, bir potansiyometre veya IO Link üzerinden gerçekleşir. Hem dönme hareketleri, hem de doğrusal hareketler, nominal değerin aşılması ve aynı zamanda altına inilmesi veya blokaj açısından denetlenir. Bu yeni sensörler önceki nesillerine oranla, entegre montaj için sağlam bir metal muhafazaya sahiptir. Buna ek olarak, ek darbe korumasının gerekli olmadığı ATEX onalı özel bir varyant da temin edilebilir.

Uygulamalar
Özellikle nakil tekniği alanında kullanılan kompakt devir sensörleri, kemerli nakil bantları veya kovalı yükleyicilerin denetlenmesi gibi çok yönlü kullanım olanakları sunar. Burada tipik olarak istenen değer alt sınırı aşılmasının veya blokajın ya da bir durmanın denetlenmesi için kullanılırlar.

Avantajlar
Devir sensörleri, komple devir denetimini içerir. Devre noktası, çok girişli potansiyometre ile ayarlanabilir. Örn. güncel devir veya devre noktası ve örn. yol alma köprüleme süresi gibi ek parametrelerin parametrelendirilmesi hakkındaki bilgiler gibi ek fonksiyonlar, uzaktan IO Link aracılığıyla alınır. Bu, kumanda veya SMARTOBSERVER ile direkt iletişime olanak sağlar.

Çalışma şekli
Entegre sensör, geçen kamlar veya diğer metal bayrak anahtarlarla tetiklenir. Değerlendirme, sönümlemelerin zamansal aralıklarıyla periyodik süre ya da frekans (devir sayısı fiili değeri) üzerinden tespit edilir ve bunlar ayarlanan devre noktası (istenen değer) ile karşılaştırılır. Çıkış, yol alma köprülemesi sırasında ve devrin ayarlanan devre değerinden daha fazla olması durumunda devreye sokulur. Bir LED üzerinden istenen devir sayısının alt sınırının aşıldığı ve çıkışın kapatıldığı gösterilir.