• Produkter
 • Branscher
 • IIoT och lösningar
 • Tjänster
 • Företag

Magnetisk positionsgivare och tillståndsövervakning i en kåpa

Kontinuerlig detektering av ferromagnetiska föremål och detektering av små förändringar i kopplingsområdet tack vare hög upplösning

 • Hög maskindrifttid: signalerna slits när avkänningsräckvidden minskar
 • Förebyggande underhåll: upptäcker graden av nedsmutsning i kopplingszonen
 • Övervaka verktygens liv: integrerade drifttimmar och cykelkopplingsräknare
 • Snabb tillämpningsspecifik kopplingspunktsläge

Magnetisk positionsgivare och tillståndsövervakning i en kåpa
Den nya, smarta ifm-givaren signalerar om sådant som man bara skulle märka när det är för sent. Dess höga upplösning gör det möjligt för givaren att detektera även små förändringar i kopplingsområdet. Utöver dess positionsgivarfunktioner så förser den även ytterligare information för tillståndsbaserat underhåll i användarens installation. MQ2:an detekterar kontinuerligt ferromagnetiska föremål framför dess aktiva yta. Den signalerar om nedsmutsning via IO-Link när det aktuella värdet överskrider det angivna tröskelvärdet så att städning kan anordnas. Samma gäller förändringar i kopplingsområdet, t.ex. orsakat av mekaniskt slitage. De integrerade drifttimmarna och cykelkopplingsräknaren möjliggör tillförseln av en signal om det valda antalet omkopplingar har nåtts, vilket tillåter riktat underhåll av verktyg.

”För nära”-funktion
Två IO-Link kopplingspunkter kan enkelt ställas in via LR Device mjukvara. Givarens första kopplingspunkt aktiveras och den orangea lysdioden slås på när arbetsstycket är på valt avstånd (t.ex. 300 siffror). Om avståndet är mindre (t.ex. 100 siffror), med andra ord om arbetsstycket kommer ovanligt nära, så innebär detta slitage på anläggningen, t.ex. att skruvnyckeln böjs. I sådana fall aktiveras den andra kopplingspunkten och en signal tillförs via IO-Link. Detta gör underhåll när det behövs möjligt för användaren.

Fördelarna med IO-Link

 • ställ in två olika kopplingspunkter för att detektera drifter, t.ex. orsakat av slitage eller nedsmutsning på anläggningen
 • påsättningsfördröjning för att särskilja mellan nedsmutsning och ett föremål som närmar sig
 • integrerade drifttimmar och cykelkopplingsräknare för riktat utbyte av verktyg
 • enkel konfigurering via laptop utan att behöva gå in i installationen
 • anläggning- och platsidentifikation för enkel lokalisering av givaren i otillgängliga områden
 • displayen gör det möjligt att avläsa ”hälsostatusen” på utsidan av maskinen