• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Magnetisk positionsgivare för svetstillämpningar

Robust och stöttålig i kompakt design med klibbfri ytbeläggning för att förhindra klibbning av svetsslagg

  • Klibbfri ytbeläggning för att förhindra klibbning av svetsslagg
  • Föremålsdetektion genom ett skydd för att skydda givaren
  • Pålitlig kopplingssignal även vid kraftig nedsmutsning av givaren
  • Robust och stöttålig tack vare aktiva ytor tillverkade i metall
  • Utrymmesbesparande för begränsade utrymmen

Tillverkade för krävande miljöer
Den nya kompakta strömförsörjningsdelen från ifm är förutsatt att användas vid svetsning i tuffa miljöer. Dess klibbfria ytbeläggning förhindrar klibbning av svetsslagg som helt enkelt glider av den robusta metallkåpan. Även vid kraftig nedsmutsning och stötar så fungerar givaren och garanterar alltid säker drift.

Beröringsfri avkänning genom skydd
Givaren kan detektera föremål genom icke-ferromagnetiska skydd, vilket utgör ett ytterligare skydd. Det billiga skyddet kan enkelt bytas ut utan hjälp från teknisk personal.