1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för pulsutvärdering
  5. Övervakning av rotationsriktning

Pulsutvärderingssystem - Övervakning av rotationsriktning

  • Övervakning av rotationsriktning med omväxlande pulssekvenser
  • Hög infrekvens på upp till 60 000 pulser/minut
  • Olika konfigurerbara övervakningsfunktioner
  • Tydligt läsbar, ljusstark OLED-display
  • Stort driftstemperaturintervall


Rotationsövervakning

Rotationsvakterna fastställer rotationsriktning på en roterande axel på grundval av tidsmässigt förskjutna pulser. De används till exempel för att säkerställa att skruvtransportören i en maskin endast transporterar i den föreskrivna riktningen. Så förhindras blockeringar, produktionsavbrott och skador på systemet. Om en kran har överlast eller fel på bromsen känner enheten igen detta och förhindrar att lasten sänks ner oavsiktligt.
Vanligtvis tjänar två induktiva givare som impulsgivare. Beroende på vilken sensor som först dämpas av kopplingskammarna på axeln bestäms rotationsriktningen.
I ifm-sortimentet ingår enheter med en kopplingsutgång för rotationsvisning och en kopplingsutgång för varvtalsövervakningen samt enheter med en kopplingsutgång vardera för höger- och vänster-löpning vid samtidig övervakning av stillastående.