You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. System för vibration och diagnostik
  5. Vibrationsgivare och transmitters

System för vibration och diagnostik - vibrationsgivare och transmitters

  • Analoga och trådlösa vibrationsgivare, såväl som intelligenta IO-Link vibrationsgivare
  • Enkel inställning av kopplingspukter via två inställningsringar, integrated display eller IO-Link
  • Tillförlitlig och innteligent beräkning av karakteristikvärden direkt i givaren
  • Enkel anslutning utan extar diagnistikmjukvara

System för vibration och diagnostik - vibrationsgivare och transmitters


System för vibrationsövervakning och diagnostik - vibrationssensorer och sändare

Enheterna är lätta att installera utan att behöva någon ytterligare parameterinställningsprogramvara.
Sändarna är konstruerade och godkända för användning i farliga områden enligt gällande direktiv.
VKV-seriens vibrationssändare har en extra kopplingsutgång som kan användas som larmutgång. Två inställningsringar (enkel vridning) på enheten möjliggör intuitiv och exakt inställning av kopplingspunkten och svarsfördröjning. En skala visar de inställda värdena. Två mycket synliga lysdioder indikerar kopplingsstatus och driftberedskap.
På grund av möjligheten till mekanisk låsning är obehörig manipulation utesluten. Skyddskåpan, som finns som tillval, säkerställer skydd mot manipulering. Den används ofta för tillståndsövervakning av ventilatorer eller fläktar, där den pålitligt upptäcker skadade pumphjul.

VNs elektroniska vibrationssensor har två kopplingsutgångar. En av utgångarna kan användas för förlarmet och den andra för huvudlarmet. Förlarmet tillåter användaren att schemalägga och utföra underhållsåtgärder under regelbundna driftsavbrott. Ett huvudlarm betyder att ett kritiskt maskintillstånd uppnås; kopplingssignalen kan användas för att stänga av systemet. Alternativt kan användaren konfigurera en av utgångarna som en analog utgång för att övervaka den totala vibrationen.

Den analoga ingången kan användas för att övervaka en ytterligare parameter, t.ex. temperaturen. Precis som vibrationer används temperatur ofta som en nyckelindikator för maskinens tillstånd.

Parametrarna ställs in med parameterinställningsprogramvara via ett USB-gränssnitt som också förser sensorn med driftspänning. En obalanserad maskin vibrerar beroende på dess varv. Sensorn kan ställas in enligt denna frekvens eller enligt skadefrekvensen hos rullelementlagren som ska övervakas. En ljus flerfärgad display visar de uppmätta värdena. Byte av färger (grön - gul - röd) indikerar maskinens aktuella tillstånd.