You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Vibrationsgivare

Vibrationsgivare

  • Tillförlitlig permanent övervakning av den totala vibrationen enligt DIN ISO 10816
  • Skydd mot permanent överbelastning av maskinen och oväntad stilleståndstid
  • Decentraliserad övervakning av anläggning och utrustning integrerad i maskinen
  • Kompakta fältenheter och modulära styrskåpssystem
  • Från kompakt analoga vibationsgivare i fält till intelligent diagnostikelektronik i kontrollskåpet

System för vibrationsövervakning

System för vibrationsövervakning används för ett tillståndsrelaterat underhåll av maskiner och anläggningar. De hjälper till att upptäcka maskinskador på ett tidigt stadium och så kan kostsamma driftstopp undvikas.
ifm-produktsortimentet omfattar vibrationssändare, vibrationsgivare, accelerationsgivare och utvärderingselektronik. Vibrationssändare och givare detekterar tillförlitligt skador på valslager och obalans i drivenheter och roterande maskindelar. Accelerationsgivare i kombination med en diagnoselektronik används för omfattande vibrationsövervakning av stora drivenheter.