1. Startsida
  2. Produkter
  3. IO-Link
  4. IO-Link - givare för rörelseövervakning
  5. Inkrementella pulsgivare med display

IO-Link - inkrementella pulsgivare med display

  • Kan konfigureras som pulsgivare, hastighetsövervakare eller räknare
  • Tydligt synlig LED-display med röd/grön färgändring
  • Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
  • Hög stöt- och vibrationstålighet tack vare full magnetisk avkänningsprincip
  • Upplösningen fritt programmerbar från 1 till 9 999


Inkrementell rotationsgivare med display

Rotationsgivare med magnetisk avsökning ger hög precision och robusthet för användningen inom tuffa industriella miljöer.
Inställningen av streckplattan och signalnivån går att programmera. Rotationsgivarna förfogar över ett stort spänningsområde från 4,5...30 V DC och är därför universellt användbara.
Rotationsgivare ur serien Performance Line har en integrerad signalutvärdering för varvtalsövervakning, räknefunktion och detektering av rotationsriktning.
Det aktuella positionsvärdet visas på en display med god bildkvalitet. Inställningarna sker via aktiveringsknappar på enheten och den har en intuitiv menystruktur.
Diagnos- och parameterdata överförs säkert via IO-Link.