You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Ventilsvar för sätesventiler och ställdon
  5. Puckar för ventilställdon

Puckar för ventilställdon

  • Enkel montering direkt på drivningens axel
  • Olika diametrar och höjder för anpassning till de olika drivningarna
  • Versioner med inverterad funktion
  • Höljfärger i rött, svart och blått
  • Hög stöt- och vibrationstålighet

Puckar för ventilställdon


Puckar för ventilställdon

Ett runt mål (även kallat en "puck") används för tillförlitlig positionsåterkoppling på pneumatiska kvartställdon eller ventiler.
Pucken är monterad direkt på ställdonsaxeln. Den är utrustad med två metallskruvar som är monterade i olika höjder och kompenseras med 90 °. En dubbel induktiv givare med två integrerade givare detekterar den övre eller nedre metallskruven och därigenom ventilens "öppna" eller "slutna" läge. Systemet fungerar utan kontakt eller slitage och är självrengörande. Det är praktiskt taget motståndskraftigt mot yttre påverkan och okänslig för mekanisk stress, som vibrationer och stötar.