You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Ventilgivare

Ventilgivare

  • Induktiv dubbelgivare för tryckluftsställdon och ventiler
  • Konstruerad för enkel inpassning till vanliga ställdon baserat på VDI / VDE 3845
  • Snabb och enkel installation av AS-i-dubbelgivaren
  • Positionsfeedback för ventiler med stigande spindel med upp till 80 mm slag
  • Tillförlitlig permanent ventilövervakning

Återkopplingssystem för lyftventiler och vriddon

### Ventilgivare
Överallt där man använder vätskor, luft eller gaser inom industriell processteknik använder man även ventiler för dosering och styrning. Som regel ansvarar pneumatiska ställdon för den mekaniska regleringen. Ventilklaffarnas läge måste då övervakas elektroniskt.

Dubbelgivare för vriddon
En rund kopplingskam med två metallskruvar i 90° monteras på drivaxeln. Skruvarna befinner sig på olika höjder. En kompakt dubbelt induktiv givare (kallad ”IND”) med två givarytor som ligger över varandra, detekterar beroende på ventilläge, den övre eller den undre metallskruven och därmed de två kopplingslägena. Detta system är underhållsfritt och säkert. Den är i hög grad motståndskraftig mot yttre påverkningar och okänslig mot mekaniska belastningar som vibrationer och stötar.

Givare för lyftventiler
För lägesåterkoppling av lyftventiler används efector valvis. På en lyftsträcka på 80 mm går det att ställa in två eller tre kopplingspunkter över Teach-knapparna. Jämte de båda ventillägena ”Öppen” och ”Stängd” används ”Sätesupplyftning”, en tredje position för övervakning (aktiv under rengöringsprocessen). Givaren har en upplösning på 0,2 mm och detekterar de allra minsta förändringarna av ventillägena. Den induktiva mätprincipen garanterar en beröringsfri och slitagefri användning. Med hjälp av olika adaptrar kan samma givare enkelt monteras på ventiler från olika tillverkare och i storlekar.