You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Temperaturgivare
  5. Kabelsko och inskruvningsgivare

Temperaturgivare - kabelsko och inskruvningsgivare

  • Inskruvnings-, fastbultnings- och cylindriska temperaturgivare
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Noggrann temperaturmätning med ett integrerat Pt100-givarelement, klass A
  • Olika kabellängder från 2 till 5 m
  • Enkel och 100 % förseglad anslutning via M12-kontakt

Temperaturgivare - kabelsko och inskruvningsgivare


Tätsittande givare och inskruvningsgivare

Temperaturgivarna inom serien TS för anslutning till en utvärderingsenhet detekterar temperaturer tillförlitligt i containrar, tankar, rörledningar och på maskinytor. Tätsittande givare och inskruvningsgivare med anslutningsledning används när utrymmet där de ska installeras är mycket begränsat.
Höljestemperaturen i ett lager eller en motor är som även vibrationsbeteendet en indikator för dess tillstånd, kvalitet och livslängd. En tätsittande temperaturgivare som monteras fast på höljet mäter temperaturen och överför mätdata till en display och utvärderingselektronik av typen TR-serien eller temperaturpluggen TP.
Vissa givare har konstruerats för och är tillåtna enligt gällande föreskrifter för användning inom explosionsfarliga områden.