You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Temperaturgivare

Temperaturgivare

Den mest vanliga fysiska storleken som mäts på maskiner och utrustningar är temperaturen.
Temperaturgivare används för att säkerställa att en produkt har rätt temperatur inom livsmedels-, dryckes- och läkemedelsindustrin. I verktygsmaskiner och inom bilindustrin är temperaturer eller temperaturskillnader på drivenheter eller motorer en viktig indikator på maskinens tillstånd. Inom stål-, metall- och glasindustrin tjänar övervakningen av kylkretsars temperaturer som skydd för överhettning av maskiner.
Mångfalden av ifm-temperaturgivare tillåter en anpassning till olika temperaturområden, doppdjup och medier.