1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Luftflödesvakt

Luftflödesvakt

  • Tillförlitlig luftflödesövervakning upp till 30 m/s
  • Switchstatus med LEDs
  • Analog utgång eller kopplingsutgång för övervakning
  • Versioner i AC eller DCV
  • Speciellt utrymmesbesparande design


Luftflödesvakt

Luftflödesvakten SL är en kompakt givare som används för övervakning av luftflöden. Den används främst i ventilationssystem inom byggnadstekniken för att säkerställa en tillräcklig lufttillförsel. För att förhindra överhettning av ett kopplingsskåp, övervakar luftflödesvakten ventilatorns rätta drift för kylningen av kopplingsskåpet.
En potentiometer används för enkel justering av kopplingspunkten. Det går att variera doppdjupet i en ventilationstrumma på ett flexibelt sätt med hjälp av de medföljande monteringsklämmorna. Givarytor av titan säkerställer en tillförlitlig drift även om luften är förorenad.