• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Flödesgivare

Flödesgivare

Inom nästan alla områden inom process- och anläggningsteknik används flytande och gasformiga medier, till exempel för kylnings- och smörjmedelsförsörjningen av maskiner och aggregat eller för ventilering av anläggningar och byggnader. Elektroniska flödesgivare används för att förhindra skador eller driftstopp på grund av flödesstopp.
ifm-produktsortimentet omfattar flödesgivare som använder olika mätmetoder för övervakning av olika medier som till exempel vatten, oljor, kylsmörjmedel men även luft, tryckluft eller aggressiva medier.
Användningsområdena sträcker sig från enkla övervakningsfunktioner till exakt bestämning av flödesmängden.