1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Mekatroniska givare förintern kylning av borr

Mekatronisk flödesmätare för övervakning av intern kylning av borr

  • Tillförlitlig volymetrisk flödesövervakning av borrens interna kylning
  • Trycktålig upp till 200 bar
  • Kopplingspunkterna är kontinuerligt justerbara
  • Med kopplingsutgång och analog utgång
  • Mycket kort svarstid


Mekatroniska givare för invändig kylning av borrar

De mekatroniska flödesgivarna i SBU-serien övervakar flytande medier som vatten, glykollösningar, industrioljor eller kylsmörjmedel. De används främst för tillförlitlig övervakning av den invändiga kylningen av borrar på verktygsmaskiner.
Givaren arbetar enligt en principen där kolven är fjäderstödd. Mot ventilsätet i kapslingen vilar kolven, men den trycks upp mot fjäderkraften genom det strömmande mediet. Kolvpositionen är en indikator för flödet. Fjäderkraften återställer kolven i dess utgångsposition om flödet minskar och förhindrar på så sätt ett tillbakaflöde.
Den robusta mekaniska konstruktionen tillåter användning vid höga tryck och inom tuffa industriella miljöer. I produktsortimentet ingår flödestransmittrar med analog utgång och flödesvakt med kopplingsutgång. Kopplingspunkterna på flödesvakterna går att ställa in och fixera via en inställningsskruv.