You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Signal och displaysystem
  5. Displayer för processvärdevisning

Signal och displaysystem - Displayer för processvärdevisning

  • Tydligt läsbar 6-siffrig LED-display
  • Versioner i AC eller DCV
  • Tillförlitlig övervakning av givare med analoga standardsignaler
  • Fritt skalbara visningsvärden och signalkombinationer

Signal och displaysystem - Displayer för processvärdevisning


Displayer för visning av processvärden

De multifunktionella displayerna används för att visa fysikaliska storheter som kan härledas från analoga standardsignaler. Det går att skalera signaler från givare med analogutgång.
Displayerna kan enkelt installeras i höljen eller kontrollpaneler.