You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. System för signalkonvertering
  5. Switch-on och switch-off-fördröjning

System för signalkonvertering - Switch-on och switch-off-fördröjning

  • Justerbar påslagnings- och frånslagningsfördröjning
  • Valbart med på- och/eller av-fördröjning och momentanpulser
  • Skydd för en tank mot överflöde eller torrkörning
  • För tillförlitligt slitageskydd för pumpar och ventiler
  • Snabb och tidsbesparande montering på skena

System för signalkonvertering - Switch-on och switch-off-fördröjning


Påslagnings- och avstängningsfördröjning

Enheter för påslagnings- och avstängningsfördröjning av signaler används för att skydda maskiner och utrustningar mot skador på grund av för tidig påslagning eller avstängning. Ett typiskt användningsexempel är till skydd av en behållare mot spill eller torrkörning.
Enheten tar emot signaler från en extern givare och kopplar sina utgångar i enlighet med de justerbara ingångs- och utgångsfördröjningarna. Som alternativ går det att ställa in respons- och/eller återfallsfördröjning, mellanlägespuls för påslagning eller avstängning via en omkopplare.