You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Ventilsvar för sätesventiler och ställdon
  5. Ventilgivare för linjärventiler

Ventilgivare för linjärventiler

  • Positionsfeedback för ventiler med enkla eller dubbla säten och för diafragmaventiler
  • Fritt valbara kopplingsutgångar: ventil öppen/stängd, lyft från säte
  • Ersätter tre binära pulstillslag
  • Upplösning på 0,2 mm längs hela mätintervallet
  • Programmering av ventilpositioner med tryckknappar

Ventilgivare för linjärventiler


Ventilgivare med lyftventiler

Ventilgivaren tjänar till tillförlitlig återkoppling av positionen för ventiler med linjär drivenhet. Givaren meddelar upp till tre viktiga ventilpositioner till styrsystemet: Ventil öppen, Ventil stängd och en valfri position däremellan, till exempel sätesupplyftning.
Transporteringsvägens höga upplösning möjliggör dessutom detektering av slitage på ventilplattornas tätning och tillåter så ett tillståndsbaserat underhåll. Underhållsintervaller kan så anpassas till det faktiska slitaget och därmed höjs livslängden och maskintillgängligheten.
Genom användning av ventilgivare är en komplicerad montering av flera enskilda positionsbestämningsenheter inte längre nödvändig.
Inställningen av kopplingspunkterna sker komfortabelt med knapptryckning. Det sparar tidskrävande mekanisk justering på respektive ventilpositioner. Monteringstoleranser eller kopplingsavstånd måste inte längre beaktas.
Lysdioder indikerar de tre möjliga ventilpositionerna.
Ventilgivaren finns tillgänglig med kopplingsutgångar, analogutgångar eller AS-gränssnitt.