1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Ultraljudsgivare
  5. Kort variant M18

Ultraljudsgivare - kort variant M18

  • Intuitiv inställning av detekteringsräckvidden via tryckknapp
  • Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
  • Kontaktfri detektering oberoende av objektets färg, genomskinlighet eller ytegenskaper
  • Speciellt utrymmesbesparande design för användning i trånga utrymmen
  • Tydligt synlig lysdiod för indikering av kopplingsstatus och eko


Ultraljudsgivare - M18-serie kort

Ultraljudsgivare används för tillförlitlig positionsdetektering och exakt och kontinuerlig avståndsmätning av fasta, pulverformiga och flytande material. De skickar och tar emot ultraljudsvågor inom ultraljudsområdet. Objektet som ska detekteras reflekterar ljudvågorna och avstånd fås med löptidsmätning. Den beröringsfria detekteringen sker oberoende av föremålets färg, transparens, ytans beskaffenhet eller glänsgrad. På så vis kan man till exempel detektera blisterförpackningar inom förpackningsteknik eller genomskinliga plastlådor i livsmedelsindustrin på tillförlitligt vis.
Även under omgivningsförhållanden med kraftig försmutsning, damm eller dimma detekterar enheterna föremål på ett tillförlitligt sätt och störningsfritt.
ifm ultraljudsgivarna har i det särskilt korta M18-utförandet en mycket liten blindzon, stora avkänningsräckvidder och en hög upplösning för installationer för användningar under trånga utrymmesförhållanden.
Produktsortimentet omfattar enheter med programeringsbara kopplingsutgångar eller analoga utgångar. Utgångsfunktionens, kopplingspunktens och mätområdets inställning görs eller genom att ansluta Teachingången med spänningsförsörjning (ledningsteach).