You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare

  • Kontaktfri detektering oberoende av objektets färg, genomskinlighet eller ytegenskaper
  • Mycket stor detekteringsräckvidd
  • Intuitiv inställning av detekteringsräckvidden via tryckknapp eller IO-Link
  • Med programmerbar kopplingsutgång och skalbar analog utgång
  • Tydligt synlig lysdiod för indikering av kopplingsstatus och eko

Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare används för tillförlitlig positionsdetektering och exakt och kontinuerlig avståndsmätning av fasta, pulverformiga och flytande material. De skickar och tar emot ultraljudsvågor inom ultraljudsområdet. Objektet som ska detekteras reflekterar ljudvågorna och avstånd fås med löptidsmätning. Den beröringsfria detekteringen sker oberoende av föremålets färg, transparens, ytans beskaffenhet eller glänsgrad. På så vis kan man till exempel detektera blisterförpackningar inom förpackningsteknik eller genomskinliga plastlådor i livsmedelsindustrin på tillförlitligt vis.
Även under omgivningsförhållanden med kraftig försmutsning, damm eller dimma detekterar enheterna föremål på ett tillförlitligt sätt och störningsfritt.
ifm-ultraljudsgivare har även i dess kompakta utförande en särskilt liten blindzon, stor avkänningsräckvidd och en hög upplösning.
Produktsortimentet omfattar enheter med programmerbara kopplingsutgångar, analog utgång eller en kombination av båda utgångarna. Utgångsfunktionens, kopplingspunktens och mätområdets inställning görs beroende på variant och intuitivt via knapptryckning direkt på enheten eller genom att ansluta Teachingången med spänningsförsörjning (ledningsteach).
Därutöver finns givare till förfogande som kan parametreras via IO-Link t.ex. med hjälp av ett USB-gränssnitt. Programvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör en visualisering, överförbarhet och arkivering av parameteruppsättningar.