You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Kapacitiva givare
  5. Med IO-Link

Kapacitiva givare - med IO-Link

  • Användarvänlig kommunikation via IO-Link
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Enkel installation med monteringsadaptrar och buntband

Kapacitiva givare - med IO-Link


Med IO-Link

Kapacitiva givare detekterar bulkmaterial eller vätskor genom icke-metalliska kärlväggar. Parametrarna ställs in antingen direkt via knapparna på givaren eller via IO-Link-gränssnitt via USB-gränssnitt E30396 eller Memory Plug E30398. Mjukvaran LINERECORDER SENSOR möjliggör visualisering av givarmätningars resultat och on- och offline-inställning av parametrar. Visningen av konkreta mätresultat gör det möjligt att definiera toleransgränser vid den inställda kopplingspunkten.