You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Kapacitiva givare

Kapacitiva givare

Kapacitiva givare används för beröringsfri detektering av valfria föremål. I motsats till induktiva givare som endast detekterar metallföremål är det även möjligt att detekterar icke-metalliska material med kapacitiva givare.

Typiska användningsområden är trä-, papper-, glas-, plast-, livsmedels-, kemi och halvledarindustrin.