You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
 1. Noutăți referitoare la produse
 2. Senzori
 3. KQ10 pentru monitorizarea continuu al nivelurilor

KQ10 pentru monitorizarea continuu al nivelurilor

Trei puncte de comutare cu un singur senzor

 • Monitorizarea continuă a nivelului de umplere din exteriorul procesului
 • Niciun stres cauzat de agent datorită detectării fără contact
 • Trei poziții ale nivelului-limită într-un senzor
 • Depunerile pot fi detectate şi semnalizate pentru ameliorarea calităţii procesului
 • Mai multe unităţi KQ10 pot fi conectate prin IO-Link

Monitorizare continuă a nivelului si a stării goale şi de preaplin
KQ10 pentru monitorizarea intervalului poate “vedea” prin toţi pereţii nemetalici pentru detectarea granulelor sau lichidelor, fără contact direct. Așadar nu sunt necesare lucrări de întreținere. Valorile de proces de 0...100 % pot fi transferate continuu via IO-Link pe întreaga lungime de 250 mm fără bandă moartă. 20 de LED-uri indică direct la senzor nivelul de umplere real din interiorul vasului. Dacă se combină mai multe unităţi KQ10, zona de detectare poate fi crescută corespunzător.

Trei puncte de comutare cu un singur senzor
Pot fi monitorizate până la trei niveluri-limită cu doar un senzor, pe când, în mod normal, ar fi necesari trei senzori – iar aceasta în acelaşi timp cu monitorizarea continuă a nivelului. Pot fi setate punctele de comutare şi restul funcțiilor, cum ar fi NC / NO, histerezis, orientarea şi zona de detectare a senzorului.

Nivelul-limită şi monitorizarea continuă a nivelului de umplere
În comparaţie cu soluţia convențională cu doi senzori pentru nivelul-limită, fiecare la capătul inferior (gol) şi superior (preaplin) al rezervorului, un singur KQ10 conţine trei puncte de comutare pentru indicarea stării goale, pline şi de preaplin. În felul acesta se reduce numărul de senzori şi complexitatea instalării. Suplimentar, se măsoară continuu nivelurile în intervale de 250 mm şi le furnizează, suplimentar faţă de stările de comutare, ca o valoare procentuală via IO-Link. Depunerile minore de pe pereţii interiori ai rezervorului nu afectează detectarea nivelului şi pot fi semnalaţi prin ieșirea de comutare sau IO-Link, dacă se depăşeşte pragul. Această monitorizare permanentă a stării previne timpi de nefuncționare neplanificaţi din producţie.

Senzori capacitivi

Aflaţi mai multe despre tehnologie

De ce KQ10?

Mai mulţi senzori de nivel-limită
într-o carcasă
Măsuraţi
din afara rezervorului
Monitorizare
continuă
Indiferent
de agent
Efort de montaj şi
complexitate redusă a cablajului în ciuda unei
raze de detectare foarte mari
Fără stres cauzat de agent
şi fără intervenţie sau
orificiu în rezervor
Planificare cu precizie a proceselor
următoare şi o reacţie rapidă la
modificări, cum ar fi acumulările
Setare simplă a senzorului
faţă de diferitele medii

Rezervoare mici

Industrie

 • Imprimante (sticlă, ceramică, 3D etc.)
 • Procesarea maselor plastice

Avantaje

 • Fără stres mecanic sau chimic cauzat de mediu
 • Măsurare exactă a nivelului de umplere de-a lungul lungimii întregului senzor
 • Niciun orificiu în rezervor
 • Calcul predictiv – cât mai pot să produc?

Rezervoare mari

Agent

 • Lichide
 • Granule

Avantaje

 • Indiferent de mărimea rezervorului
 • Mai mulți senzori pot fi conectaţi prin IO-Link
 • Un KQ10 înlocuiește mai mulţi senzori pentru nivelul-limită pentru monitorizarea stării goale şi de preaplin
 • Creșterea acumulării este detectată în siguranţă şi semnalată

Deviaţii / conducte

Agent

 • Lichide
 • Granule

Avantaje

 • Montaj simplu la derivaţii
 • Monitorizare continuă chiar şi în cazul conductelor foarte înguste, de la un diametru de 10 mm
 • LED-urile clar vizibile indică nivelul de umplere, chiar şi în cazul ţevilor netransparente

Valoare adăugată datorită IO-Link

Calitate mărită a produsului şi a procesului
Controlul calităţii începe la fel de uite ca şi în procesul de producție
Minimizarea timpilor de nefuncționare
Planificarea cu mai multă precizie a întreținerii şi creșterea eficienței instalației
Transparentizarea proceselor
Valorile măsurate devin date inteligente
Flexibilitate crescută
Adaptabilitatea procesului pentru agenţi şi formule diferite