You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550

Termeni si Conditii

Site-ul www.ifm.ro, denumit în continuare „e-shop ifm electronic Romania”, este deținut și administrat de societatea comercială IFM ELECTRONIC S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 18100991, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu cu nr.J32/1604/2005, cu sediul în localitatea Șelimbăr, strada Mihai Viteazu, numărul 1, județul Sibiu., România, Tel.: 0269/224550; Fax: 0269/224766; E-mail: info.ro@ifm.com Navigarea pe site-ul www.ifm.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client. Site-ul www.ifm.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. În caz de divergență sau neînțelegeri între www.ifm.ro și Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiții 

Contract la distanță – orice contract încheiat între profesionist şi Client în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a Clientului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul. Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul „ www.ifm.ro” Client – persoană fizică/persoană juridică care efectuează o Comandă. Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător Clientului. Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora. Vânzator, profesionist – societatea comercială IFM ELECTRONIC S.R.L., având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare RO 18100991, înregistrată la Registrul Comerțului Sibiu cu nr.J32/1604/2005, cu sediul în localitatea Șelimbăr, strada Mihai Viteazu, numărul 1, județul Sibiu, România. Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii. Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid. 

2. Drepturile de proprietate intelectuală 

Conținutul site-ului „www.ifm.ro”: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate etc., este integral proprietatea Vânzătorului și a furnizorului său și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Vânzătorului a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Vânzătorul poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului „ www.ifm.ro”. Utilizarea pe site-ul „www.ifm.ro.” a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă, Vânzătorul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului. 

3. Exonerarea de răspundere 

Vânzătorul nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la acest site sunt fără virusi sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, Vânzătorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Vânzătorul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, precum și pentru descrierile produselor prezentate pe site, acestea fiind puse la dispoziția Vânzătorului de către furnizori. Informațiile incluse pe site au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care orice informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștință Vânzătorului la adresa info.ro@ifm.com, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare. Site-ul „www.ifm.ro” își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire). Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar „www.ifm.ro” nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.Furnizorul site-ului „ www.ifm.ro” este SC IFM ELECTRONIC SRL și acesta garantează în privința deținerii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală privind produsele comercializate pe teritoriul României, a calității produselor, a autenticității mărcilor, societatea IFM ELECTRONIC S.R.L. având acceptul legal al furnizorului de a publica pe site informații aparținând acestuia.

4. Limita accesului la site 

Utilizatorii site-ului „www.ifm.ro” pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu acest site, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate, site-ul nostru neputând fi obligat la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică informații formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă „www.ifm.ro” dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încăt, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice, site-ului nerevenindu-I nici o responsabilitate în legătură cu acest tip de informații. 

5. Înregistrarea ca Utilizator 

Pentru crearea unui cont pe site-ul „www.ifm.ro”, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă, site-ul nostru putând refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că s-au utilizat informații neconforme cu realitatea sau serviciile sunt folosite într-un mod neconform cu uzanțele normale. 

6. Prețul 

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului+cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site. Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului „www.ifm.ro” sunt exprimate în EURO și nu conțin T.V.A. Prețul, modalitatea de plată, termenul de plata și termenul de livare sunt specificate în confirmarea de Comandă primita dupa plasarea comenzii. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Plata se poate face ramburs sau cu ordin de plata. In acest ultim caz, marfa va fi livrata dupa confirmarea intrarii banilor in contul nostru. 

7. Garanția 

Pentru produsele achiziționate din magazinul online „www.ifm.ro” se asigură garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridică ce asigură garanția este cea menționată pe Certificatul de garanție al produsului. Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații: - produsul să fi fost cumpărat de la „www.ifm.ro” și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput; - să respecte instrucțiunile de folosire și să utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător; - să păstreze certificatul de garanție și documentul fiscal cu care s-a cumpărat produsul; - să păstreze ambalajul original și toate accesoriile care au venit în acesta și să le livreze împreună cu produsul în garanție. Pot constitui cauze de pierdere a garanției următoarele: avarii sau deteriorări mecanice; lipsa sau modificarea seriei produsului; modificări ale produsului; defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare și instalare prevăzute în manualul de utilizare; inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate etc. distrugerea circuitelor interne din cauza socurilor. Toate prevederile cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile, drepturile Clienților fiind integral cele prevăzute în legislația în domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului. 

8. Furnizor 

Furnizorul site-ului „ www.ifm.ro” este SC IFM ELECTRONIC SRL și acesta garantează în privința deținerii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală privind produsele comercializate pe teritoriul României, a calității produselor, a autenticității mărcilor, societatea IFM ELECTRONIC S.R.L. având acceptul legal al furnizorului de a publica pe site informații aparținând acestuiaDacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

9. Forța majoră 

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parțială) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majoră. Părțile își vor aduce la cunoștiță de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului. Daca în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese. Forța majoră va fi probată conform legii.

10. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă 

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între „ www.ifm.ro” și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, se apelează la instanțele românești competente de la sediul Vânzătorului. 

11. Frauda 

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al utilizării site-ului, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri. Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi, dar fără a se limita la: accesarea datelor Clientilor, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc.) vor fi pedepsite conform legii penale. 

12. Politica de retur si Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Comenzile cu livrare pe teritoriul României sunt eligibile pentru retur gratuit. În urma solicitării primite de la Client, „www.ifm.ro” va trimite curierul la adresa indicată de Client pentru a ridica coletul de retur. În cazul comenzilor cu livrare internațională, costurile de retur cad în sarcina Clientului. Produsele se pot returna și de către Clinet, prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la depozitul Vânzătorului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: S.C. IFM ELECTRONIC S.R.L., localitatea Sibiu, strada Monaco FN, județul Sibiu, România. Clientul se obligă să notifice „www.ifm.ro” intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la info.ro@ifm.com în termen de maxim 14 zile calendaristice de la primirea produselor, în caz contrar Vânzătorul putând refuza. Informațiile necesare care trebuie furnizate pentru trimiterea curierului sunt următoarele: data expedierii coletului, numărul Comenzii, suma de returnat, adresa de unde curierul urmează să preia coletul de retur, modalitatea de plată dorităa (datele contului bancar). La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, Vânzătorul efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea Clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/elor returnate nu intră în responsabilitatea Clientului, acestea urmând a fi asumate de Vânzător. În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificat de garanție etc.) și să se găsească în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondență). Clienții pot solicita returnarea produselor în următoarele situații: • Produs ce nu este conform cu specificațiile de pe site: dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din oferta noastră, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, se va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, se va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, vor fi suportate de Vânzător. • Produse ce au fost livrate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Consumatorul va refuza recepția. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, se va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, se va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, sunt suportate de Vânzător. • Renunțarea la cumparare Clienții au dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului, conform OUG34/2014. În cazul solicitării unui alt produs se va achita diferența de preț, dacă produsul este mai scump. În situația în care Clientul optează pentru un produs mai ieftin, clientul va primi diferența, conform modalităților de returnare menționate în OUG34/2014. Vânzătorul va trimite produsul solicitat la schimb numai după ce Clientul a returnat produsul cumpărat inițial, dacă acesta îndeplinește condițiile de returnare conform OUG34/2014. Rambursarea contravalorii produsului ori, după caz, înlocuirea acestuia, se va face în cel mult 14 de zile, conform OUG34/2014. Dispoziții finale. Aceste dispoziții se aplică conform OUG34/2014, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Prelucrarea datelor cu caracter personal Vânzătorul este înregistrat în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 32909. Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, date din permisul de conducere, certificat înmatriculare, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, loc de muncă, date bancare. Categorii de date cu caracter special: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaportului. Atunci când un Utilizator își creează un cont pe site-ul Vânzătorului, va primi comunicări comerciale din partea acestuia doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare. Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidențiale, Vânzătorul va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Vânzătorul are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară și administrativă, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Utilizatorilor privind situația contului lor și privind evoluția și starea comenzilor. Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste date să fie incluse în baza de date a Vânzătorului și cu utilizarea și prelucrarea de către Vânzător, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare. 

13. Legislație aplicabilă 

Legea nr.365/2002 privind comerțul electronic Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor Ordonanța nr.130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță Ordonanța nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Termeni generali de licenţă pentru furnizarea permanentă a software-ului standard ifm

Introducere

Achiziţionaţi software standard de la ifm pentru a-l utiliza pentru aplicaţiile dvs. sau pentru aplicaţiile clienţilor.

Secţiunea 1 - Obiectul acordului

 1. Obiectul prezentului acord este furnizarea permanentă a programului informatic menţionat în descrierea produsului aferent, inclusiv documentaţia utilizatorului asociată („software contract”) contra cost şi gratuit şi acordarea drepturilor de utilizare pentru software-ul descris în secţiunea 2. Hardware-ul şi mediul software necesar pentru utilizarea software-ului contractului sunt, de asemenea, specificate în descrierea produsului.
 2. Software-ul contractual şi documentaţia utilizatorului sunt disponibile pe site-ul web. Dacă software-ul este protejat de un cod de licenţă, veţi primi codul de licenţă exclusiv pentru utilizarea programului conform specificării în aceşti termeni, descrierea produsului şi documentaţia utilizatorului.
 3. Funcţionalitatea software-ului contractual este pe deplin evidentă din descrierea produsului. Specificaţiile conţinute se înţeleg ca o descriere a serviciului şi nu pot fi considerate a constitui o garanţie. O garanţie se acordă numai dacă a fost desemnată în mod explicit ca atare. Serviciile de instalare şi configurare nu sunt parte a acestor termeni.

Secţiunea 2 - Acordarea drepturilor

 1. Dacă nu se specifică altfel (de exemplu, în cazul versiunilor demonstrative), vi se oferă un drept neexclusiv de a utiliza software-ul din contract, nelimitat în timp, în măsura acordată în aceşti termeni şi în descrierea produsului. Programul contractual poate fi utilizat doar pe un dispozitiv sau o maşină virtuală pentru fiecare licenţă achiziţionată. Utilizarea permisă include instalarea software-ului contractual, încărcarea acestuia în memorie şi utilizarea în conformitate cu scopul prevăzut. În niciun caz nu aveţi dreptul ca software-ul contractual achiziţionat să fie disponibil pentru închiriere sau să îl sublicenţiaţi în alte moduri, să-l reproduceţi public sau să-l faceţi accesibil prin mijloace de comunicare prin cablu sau fără fir sau să îl puneţi la dispoziţia terţilor în schimbul unei plăţi sau gratuit, de ex. prin intermediul furnizării de servicii de aplicaţii sau software ca serviciu. Acest fapt nu are efecte asupra valabilităţii alin. 4.
 2. Veţi avea dreptul să creaţi o copie de rezervă a software-ului contractual, dacă acest lucru este considerat necesar pentru continuarea utilizării acestuia. Vă angajaţi să aplicaţi vizibil cuvântul „Copie de rezervă”, precum şi o notificare de drepturi de autor care se referă la ifm pe copia de rezervă creată de dvs.
 3. Veţi avea dreptul să decompilaţi şi să copiaţi software-ul contractual în măsura permisă de lege.
 4. Aveţi dreptul de a permite permanent utilizarea copiei achiziţionate a software-ului contractual către o terţă parte, prin transferul certificatului de licenţă şi a documentaţiei. În acest caz, veţi înceta complet utilizarea programului, ştergeţi toate copiile instalate ale programului de pe calculatoarele dumneavoastră şi ştergeţi orice copie de pe alte medii de stocare a datelor sau ne transferaţi aceste copii, cu condiţia ca legea să nu vă ceară să reţineţi astfel de copii pentru o perioadă mai lungă. La cererea noastră, vă obligaţi să confirmaţi în scris faptul că măsurile menţionate au fost efectuate integral sau, dacă este necesar, să expuneţi motivele pentru o perioadă mai lungă de păstrare. În plus, sunteţi de acord în mod explicit cu partea terţă pentru a respecta scopul de acordare a drepturilor în temeiul acestei secţiuni 2.
 5. Dacă utilizaţi software-ul contractual într-o manieră care, în mod calitativ (din punct de vedere al naturii utilizării permise) sau cantitativ (din punct de vedere al numărului de licenţe achiziţionate), depăşeşte drepturile de utilizare achiziţionate, vă obligaţi să achiziţionaţi imediat drepturile rămase. Dacă nu faceţi acest lucru, vom avea dreptul să ne solicităm drepturile în conformitate cu prezentul acord.
 6. Notificările privind drepturile de autor, numerele de serie sau alte funcţii care servesc la identificarea programului nu pot fi eliminate din software-ul contractual sau modificate.

Secţiunea 3 - Garanţia

 1. În cazul în care software-ul contractual este pus la dispoziţie contra unei plăţi, vom garanta calitatea convenită a software-ului contractual în conformitate cu prevederile următoare şi că puteţi utiliza software-ul contractual fără a încălca drepturile terţilor.
  Garanţia nu se aplică defectelor atribuite utilizării software-ului contractual într-un mediu hardware sau software care este incompatibil cu cerinţele prevăzute în aceşti termeni şi cu descrierea produsului sau cu modificările pe care le-aţi făcut software-ului, fără a avea dreptul să faceţi acest lucru în conformitate cu legislaţia, cu aceşti termeni sau cu acordul nostru anterior în scris.
 2. Vă angajaţi să examinaţi software-ul contractual imediat după primire pentru defecte aparente şi să ne anunţaţi cu promptitudine despre astfel de defecte; în caz contrar, orice garanţie pentru astfel de defecte va fi exclusă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cazurile în care astfel de defecte devin evidente într-o etapă ulterioară.
 3. În cazul unui defect material, vom avea dreptul iniţial la prelucrare ulterioară, adică, la alegerea noastră, să remediem defectul („rectificare”) sau să înlocuim produsul. Dacă este furnizat un înlocuitor, este posibil să primiţi o versiune software mai recentă, cu excepţia cazului în care aceasta cauzează deprecieri nerezonabile. În caz de erori ale titlului, vom alege, la opţiunea noastră, un mijloc valabil legal de utilizare a software-ului contractual sau de a-l modifica astfel încât să nu mai încalce niciun drept al terţilor.
 4. Vom avea dreptul să oferim serviciile de garanţie la sediul dumneavoastră. De asemenea, ne vom îndeplini obligaţia de a remedia defectele, punând la dispoziţie actualizări pentru download printr-o rutină de instalare automată pe site-ul nostru web şi oferindu-vă asistenţă telefonică pentru a ajuta la rezolvarea eventualelor probleme de instalare.
 5. Acest fapt nu afectează dreptul dvs. de a reduce preţul de achiziţie sau de a rescrie contractul dacă eforturile de a oferi un remediu sau o înlocuire a livrării nu reuşesc de două ori. Dreptul de reziliere a contractului este exclus în cazul unor defecte nesemnificative. Dacă solicitaţi despăgubiri pentru daune sau cheltuieli inutile, răspunderea noastră va fi reglementată de secţiunea 4.
 6. Cu excepţia cererilor de daune-interese, cererile de garanţie pe baza unor defecte materiale vor fi supuse unei perioade de prescripţie legală de doi ani. Dacă se comercializează un operator de date, termenul legal de prescripţie începe la livrarea software-ului contractual, în cazul unei vânzări care implică o descărcare de pe Internet, acesta începe la notificarea şi activarea datelor de acces pentru secţiunea de descărcare. Cererile de daune şi despăgubirile pentru rambursarea cheltuielilor inutile sunt reglementate de secţiunea 4.
 7. Dacă există un contract de întreţinere între părţi, termenul pentru înlăturarea defectelor este determinat de perioadele prevăzute în prezenta.

Secţiunea 4 - Răspundere

 1. Dacă nu este convenit altfel în cazuri individuale, vom fi responsabili în conformitate cu această secţiune 4.
  În conformitate cu această secţiune 4, vom răspunde fără restricţii
 • în caz de intenţie sau neglijenţă gravă;
 • în caz de moarte, accidentarea membrelor sau afectarea sănătăţii;
 • în conformitate cu prevederile Legii privind răspunderea civilă a produselor; şi
 • în baza unei garanţii asumate.
 1. În cazul unei încălcări a obligaţiei din cauza unei neglijenţe uşoare, în cazul în care obligaţia menţionată este esenţială pentru îndeplinirea scopului contractului (obligaţie cardinală), răspunderea noastră va fi limitată în valoare la daunele previzibile şi tipice pentru acest tip de afaceri.
 2. Orice responsabilitate suplimentară din partea noastră va fi exclusă.
 3. Limitarea răspunderii menţionate mai sus se aplică şi răspunderii personale a angajaţilor, reprezentanţilor şi organismelor noastre.

Secţiunea 5 - Măsuri de securitate, dreptul de a efectua audituri

 1. Veţi lua măsuri adecvate pentru a proteja software-ul contractului şi, dacă este cazul, datele de acces online, de accesul de către terţi neautorizaţi. În special, toate copiile software-ului contractual şi ale datelor de acces trebuie păstrate într-un loc sigur.
 2. La cerere, ne veţi permite să verificăm utilizarea corectă a software-ului contractual şi, mai ales, dacă utilizaţi programul atât calitativ cât şi cantitativ, în cadrul permis de licenţele achiziţionate. În acest scop, ne veţi furniza informaţii, ne veţi permite să inspectăm documentele şi fişierele relevante şi ne veţi permite nouă sau unei societăţi de audit numită de noi, cu care sunteţi şi dumneavoastră de acord, să examinăm mediul hardware şi software utilizat. Putem efectua auditul la sediul dvs. în timpul programului de lucru obişnuit sau îl putem efectua printr-un terţ, care este legat de secretul profesional. Ne vom asigura de faptul că aceste activităţi la sediul dvs. vor avea cel mai mic impact posibil asupra afacerii dvs. În cazul în care rezultă din audit, faptul că numărul de licenţe utilizate depăşeşte numărul de licenţe achiziţionate cu mai mult de 5% (cinci la sută) sau dacă există alte utilizări, care nu respectă contractul, veţi suporta costurile auditului; în caz contrar, costurile vor fi suportate de noi.

Secţiunea 6 - Diverse

 1. Veţi putea transfera către terţi orice reclamaţie împotriva noastră în baza acestui contract numai în urma acordului nostru în scris. Acest fapt nu are efecte asupra valabilităţii secţiunii 2 paragraful 4.
 2. Orice condiţii de afaceri, care pot contrazice aceste condiţii de licenţă, sunt inaplicabile.
 3. Părţile sunt conştiente de faptul că software-ul contractual poate fi supus unor restricţii de export sau import. În particular, pot exista obligaţii pentru obţinerea permisiunii, sau utilizarea software-ului sau a tehnologiilor asociate în străinătate poate fi supusă unor restricţii. Trebuie să fie respectate dispoziţiile aplicabile privind controlul exporturilor şi importurilor din Republica Federală Germania, Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, precum şi orice alte reglementări aplicabile. Executarea contractului nostru este condiţionată de faptul că nu există obstacole în calea executării din cauza reglementărilor legislaţiei naţionale şi internaţionale privind exportul şi importurile sau a oricăror alte dispoziţii legale.
 4. Acest contract este reglementat de legislaţia ţării în care îşi are sediul societatea ifm. Aplicarea Convenţiei Naţiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea internaţională a mărfurilor din 11 aprilie 1980 (Convenţia ONU de vânzare) este exclusă.
 5. Locul de jurisdicţie se află la locul de desfăşurare a activităţii ifm.

Licențe de software de tip open source

Prin prezentul document, informăm cumpărătorul că diverse produse ale grupului ifm conțin componente open source. În funcție de produs, aceste componente open source sunt supuse Licenței Publice Generale Versiunea 1, 2 sau 3 (Licența Publică Generală 3 în combinație cu excepția GNU Compiler collection Runtime Library Versiunea 3.1), Licența Publică Generală Inferioară Versiunea 3, Berkeley Software Distribution (Clauza BSD-2, Clauza BSD-3, Clauza BSD-4)”, Licența Academică Liberă Versiunea 2. 1, Licența MIT (MIT), Licența Python Software Foundation 2.0, Licența Perl Artistic și Licența Artistic 2.0, Licența Publică Microsoft, Licența Apache Software Versiunile 1.0, 1.1 și 2.0, Licența ISC, Licența libpng și Licența zlib sau alte licențe care reies din informațiile referitoare la produsul respectiv. Acest lucru înseamnă că cumpărătorul poate furniza aceste componente (și orice alte părți derivate) numai în conformitate cu licențele menționate anterior, unele dintre acestea impunând divulgarea codului sursă către terțe părți. Cumpărătorul se angajează să respecte licența respectivă atunci când utilizează, prelucrează și transmite componentele open source. Textele de licență relevante sunt menționate în materialele însoțitoare aferente produsului (de exemplu, manualul de utilizare, instrucțiunile de instalare, descărcările sau alte materiale informative).

Termeni și condiții generale pentru întreținerea software-ului (servicii)

Partile au incheiat o conventie cu privire la cedarea programelor software. Urmatoarele conditii sunt aplicabile prestarii serviciilor de mentenanta a programelor software de catre ifm electronic gmbh (denumita in continuare „prestator“) cu privire la programele cesionate clientilor. Conditii comerciale divergente ale clientului nu sunt acceptate in mod expres.

1.           Definiții

Prestator:

ifm  electronic  gmbh  sau o societate afiliata a ifm  electronic gmbh.

Contractul principal:

Conventie distincta incheiata intre client si prestator cu privire la cedarea programelor software.

Clientul:

Persoana fizica sau juridica, care ii emite prestatorului comanda pentru  prestarea serviciilor contractuale.

Software:

Programul de calculator indicat in contractul principal.

Update:

O versiune noua de program software,   prin care se inlatura erori existente ale versiunii anterioare de program.

Upgrade:

O versiune noua de program software, care cuprinde functionalitati noi sau imbunatatite ale programului software.

2.           Obiectul contractului

Prestatorul efectueaza mentenanta programelor software   cedate clientului. Prestarea serviciilor descrise aici depinde de incheierea contractului principal.

3.           Remunerația

Pentru serviciile prestatorului nu se datoreaza o remuneratie distincta, daca partile nu convin altfel.

4.           Obligații generale (de îndeplinit), cooperarea clientului

Clientul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile necesare pentru o evaluare obiectiva si realizarea prestatiilor de service solicitate, fara a fi necesara o solicitare expresa in acest sens.

Clientul se obliga de asemenea sa instaleze update-urile puse la dispozitie de catre prestator,  si sa foloseasca programul software la cel mai actual stadiu al acestuia sau la stadiul anterior. Clauza nu este aplicabila daca situatia nu este rezonabila, de exemplu cand versiunea cea mai actuala sau cea anterioara este eronata resp. fluxul intern de munca al clientului ar fi prejudiciat prin aceasta versiune.

5.           Cuprinsul prestatiilor de service, timpul de executie

Service-ul prestat de prestator se realizeaza prin intermediul postei electronice (e-mail) sau telefonic, in limba germana sau engleza. 

Timpul de executie:

Sunt aplicabile perioadele de service afisate pe pagina web specifica fiecarui stat a prestatorului, de ex.https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontakt pentru Germania.

Prestatorul se obliga sa reactioneze la solicitarile de service in cadrul timpilor de reactie mai jos stabiliti. Prin timp de reactie se intelege durata de la intocmirea unui tichet de service de catre prestator cu privire la o defectiune concreta si reproductibila („intocmire Tichet“) pana la reactie. Masurarea timpului de reactie se realizeaza pe durata perioadei de service corespunzatore.

Sunt valabili urmatorii timpi de reactie, prioritatea defectiunii fiind stabilita de catre client:

Prioritate Definiție Timp de reacție
Ridicata Defectiunea are efecte majore asupra proceselor sau activitatilor  comerciale, resp. procesele comerciale nu pot fi executate. Defectiunea impune masuri imediate, pentru ca aceasta poate genera pierderi majore  sau poate perturba integ procesul economic. 4h
Medie Din cauza defectiunii procesul economic nu functioneaza in modul prevazut. Defectiunea are un efect redus asupra procesului economic. 8h
Redusa Defectiunea are un efect redus sau nu are efecte asupra procesului economic. 24h

Defectiune: Exista o defectiune in sensul pezentul conditii, atunci cand, utilizat in conditiile prevazute in contract si in conditiile de sistem specificate de ofertant, programul software nu prezinta functionalitatile stabilite in fisa de produs / serviciu pe durata prezentului contract.

Modul si felul in care se presteaza serviciile service sunt la latitudinea rezonabila a prestatorului. Prestatia de service poate fi realizata daca este cazul si sub forma de instructiuni transmise clientului. Clientul este obligat sa respecte aceste instructiuni ale prestatorului.

6.           Componente noi de program

Prestatorul lucreaza in mod continuu la dezvoltarea programelor software cedate in folosinta clientului si va integra dezvoltarea in update-urile sau upgrade-urile acestora.

Prestatorul poate inlocui oricand programele software cedate in folosinta clientului cu update-uri sau upgrade-uri, conform aprecierii sale.

Prestatorul acorda clientului drepturi de folosinta cu privire la aceste update-uri sau upgrade-uri, in conformitate cu prevederile contractului principal.

7.           Răspundere

Prestatorul raspunde pentru daune provocate clientului cu intentie sau din grava neglijenta, care sunt urmarea neexistentei unei caracteristici garantate, care au la baza neindeplinirea obligatiilor contractuale,  care sunt urmarea vatamarii din culpa a sanatatii, a vatamarii corporale sau a vietii, sau pentru care este prevazuta raspunderea conform Legii privind garantia produselor, conform prevederilor legale.

Obligatii contractuale esentiale sunt obligatii contractuale a caror indeplinire conforma fac in primul rand posibila executarea conventiei,; si pe a caror indeplinire se bazeaza partenerul contractual; iar neindeplinirea acestora pericliteaza atingerea scopului contractual.

In cazul in care se incalca o obligatie contractuala esentiala - in masura in care dauna are la baza usoara neglijenta – raspunderea se limiteaza la daunele tipice care pot fi prevazute la folosirea programului software care reprezinta obiectul contractului.

Daune ale clientului rezultate ca urmare a pierderii de date, nu sunt sub incidenta raspunderii prestatorului.

In celelate situatii, raspunderea este exclusa - indiferent de cauza legala - .

8.           Durata de derulare a contractului și rezilierea

              Prezenta conventie este in stransa legatura cu durata contractului principal si inceteaza automat la expirarea la incetarea acestuia. In situatia prelungirii contractului principal, se va prelungi automat si prezenta conventie.

              Pentru produsele software ifm moneo sunt valabile urmatoarele

Prin achizitionarea programului software, clientul achizitioneaza un drept la prestatii de service (gratuite)  pentru durata pana la finalul anului calendaristic in care a achizitionat modulele moneo,  precum si pentru anul urmator. La finalul anului urmator, dreptul la aceste prestatii de service se stinge. Clientul are posibilitatea incheierii unui contract nou de serivice, sau poate incheia la nevoie conventii pentru servicii cu plata. Aceasta presupune respectarea obligatiilor si a obligatiei de colaborare a clientului, descrise la cifra 4.

9.           Clauze finale

              In masura in care clauze individuale ale acestui contract sunt sau devin ineficiente  –  in totalitate sau partial – celelalte clauze contractuale raman in continuare aplicabile.

              Prezentului contract ii este aplicabila legislatia statului in care isi are ifm sediul. Este exclusa aplicarea Conventiei Natiunilor Unite asupra contractelor de vanzare internationala de marfuri din 11.04.1980.

Instanta exclusiv competenta pentru solutionarea litigiilor din acest contract este cea de la sediul ifm.

De la: Dec. 2020