You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Sustenabilitatea
  2. Mediu

Ecologie - responsabilitatea pentru mediu

Filozofia

Filozofia ifm definește clar abordarea noastră de administrare a resurselor naturale cât mai atent posibil. Solicităm și promovăm decizii și comportamente conștiente privind mediul atât în cadrul companiei, cât și cu partenerii noștri comerciali.

Politica de mediu

Politica de mediu a ifm electronic gmbh se bazează pe filozofia noastră corporativă. Ea reprezintă viziunea pe care se bazează sistemul nostru de management al mediului și cadrul pentru țintele și principiile aferente mediului. Acțiunile noastre nu sunt determinate doar de reglementările legale, ci și de conștientizarea ecologică pentru asumarea responsabilității pentru efectele și consecințele acțiunilor noastre.

Managementul de mediu și publicații

Pentru a ne îndeplini responsabilitatea ecologică la nivel intern și pentru a optimiza continuu protecția mediului, sistemul nostru de management de mediu a fost înființat cu peste 20 de ani în urmă și certificat în 2020 conform DIN EN ISO 14001 și EMAS (Eco-Audit UE). În fiecare an publicăm o declarație de mediu, în limba germană, în conformitate cu standardul EMAS. Aici, oferim informații atât privind sistemul nostru de management al mediului, cât și despre performanța, țelurile și măsurile noastre de mediu.

O prezentare generală asupra subiectelor de mediu din cadrul ifm este oferită, de asemenea, în broșura de mediu pentru clienții noștri, cât și în ediția noastră "Mentalitatea și acțiunea sustenabilă. Managementul calității, mediului și al siguranței ocupaționale ale ifm". Acesta conține politica noastră corporativă de mediu, măsurile de protecție ale mediului luate, o versiune prescurtată a balanței ecologice actuale, cât și informațiile privind substanțele periculoase.

Măsurile de mediu

Departamentul ifm "Siguranţa ocupațională și protecția mediului” a fost înființat în anul 1991. Așadar, putem privi în urmă o lungă perioadă de timp cu multă experiență și, în consecință, la o listă la fel de lungă de măsuri de protecție a mediului luate. Acestea includ, spre exemplu, extinderea continuă a măsurilor eficiente energetic, înlocuirea substanțelor periculoase pentru mediu, măsurile de precauție cuprinzătoare și pregătirea anuală a unui echilibru ecologic operațional începând din anul 1993. Scopurile și măsurile de mediu actuale sunt prevăzute în programul de mediu EMAS și sunt actualizate anual. Suplimentar, ifm s-a angajat la neutralitate climatică în operațiunile sale până în anul 2030. În scopul acesta, grupul de companii urmează secvența în trei pași "evitare, reducere și compensare" și, suplimentar față de emisiile directe și aferente energiei, consideră de asemenea emisiile selectate din lanțul valoric.

Produse

Durabilitatea produselor noastre are cea mai mare prioritate pentru noi și este un element central în reducerea consumului de resurse și evitarea deșeurilor. Încă din etapa de dezvoltare a produsului acordăm o atenție deosebită utilizării economice și sustenabile a resurselor - de la idee și până la realizarea produsului. Pentru aceasta luăm în considerare aspectele relevante pentru mediu și verificăm reglementările și standardele relevante pentru aplicabilitatea lor.

Apropo: Multe dintre produsele noastre contribuie de asemenea la prevenirea sau reducerea impactului negativ asupra mediului.