1. Strona startowa
 2. Rozwiązania w dziedzinie oprogramowania
 3. Pakiety aplikacji – rozwiązania systemowe
 4. Pomp

Pełna ochrona pomp

Poczucie spokoju: Monitorowanie i konserwacja pomp w zależności od stanu technicznego

Ciągła diagnostyka:
Pełne pokrycie rzeczywistych godzin pracy.

Wczesna diagnostyka:
Monitorowanie niewyważenia, zużycia i ogólnych wibracji.

Maksymalna sprawność:
Ciągła diagnostyka utrzymuje ciśnienie i przepływ w granicach tolerancji.

Łatwa integracja:
Grupa ifm oferuje indywidualne rozwiązania dla różnych typów pomp.


pakiet zastosowań ifm

pakiet zastosowań ifm – zastosowania.
Pomp odśrodkowych, używanych w:

 • układach smarowania obrabiarek
 • odwiertach
 • zaopatrzeniu w wodę
 • oczyszczaniu ścieków
 • obwodach chłodzenia
 • oczyszczalniach ścieków przemysłowych
 • układach zapewnienia chłodzenia silników
 • obwodach smarowania na prasach

Redukcja kosztów
Konserwacja zależna od stanu, kiedy jest niezbędna, zamiast stałych interwałów serwisowych. Możliwe planowanie wymiany części.

Zapobieganie nieplanowanym przestojom
Monitoring podstawowy; wykrywanie w odpowiednim czasie kawitacji, kawitacji spowodowanej zabrudzeniami, usterek silnika, niewspółosiowości wału, wibracji z powodu niewyważenia lub pracy na sucho.

Optymalizacja procesu
Gromadzenie i analiza danych.
Czyszczenie według potrzeb.

Wdrożenie niezależne od działu IT
Pakiet zastosowań od czujnika do oceny i analizy sieciowej. Skalowalność: Możliwość rozszerzenia na inne zastosowania i/lub systemy ERP.