You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Rozwiązania aplikacyjne
  2. Agregaty hydrauliczne

Monitorowanie i konserwacja agregatów hydraulicznych w zależności od stanu technicznego

Diagnostyka w trybie ciągłym:
Monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika, zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Wczesne wykrywanie:
Określanie zakłóceń przepływu i monitorowanie poziomu.

Maksymalna wydajność:
Dłuższy czas sprawności dzięki ciągłej diagnostyce i monitorowaniu wartości procesowych.

Aplikacje i rozwiązania ifm – zastosowania hydrauliczne
Monitorowanie agregatów hydraulicznych:

  • Pomiar poziomu w zbiorniku
  • Temperatura w zbiorniku agregatu hydraulicznego
  • Wykrywanie prędkości przepływu w agregacie hydraulicznym
  • Wykrywanie ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • Zabezpieczenie przed przepełnieniem – ciśnienie w układzie hydraulicznym
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem – wykrywanie poziomów w zbiorniku
  • Wykrywanie przepływu objętościowego oleju hydraulicznego.

Obniżanie kosztów
Konserwacja zależna od stanu, kiedy jest niezbędna, zamiast stałych interwałów serwisowych. Wymianę części można zaplanować.

Zapobieganie nieplanowanym przestojom
Podstawowe monitorowanie ciśnienia w układzie.
Wczesne wykrywanie nieszczelności i nieprawidłowej pracy siłowników.  

Optymalizacja procesu
Gromadzenie i analiza danych. Konserwacja w razie potrzeby.

Wdrożenie niezależne od działu IT
Pakiet aplikacyjny od czujnika do oceny i analizy sieciowej.

Od czujnika do ERP
Możliwość rozszerzenia na inne aplikacje i/lub systemy ERP.