1. Strona startowa
  2. Rozpoznawanie obiektów 3D
  3. Do pobrania

O3D – pliki do pobrania

ifm Vision Assistant

Stała wymiana informacji z użytkownikami i szeroko zakrojone testy obsługi doprowadziły do nadzwyczajnego uproszczenia obsługi i integracji czujników, od procesu zamówienia do wymiany. Kreator połączeń pomaga przy pierwszej konfiguracji.

  • Szybkie ustawianie czujników 3D
  • Wygodne ustawianie parametrów
  • Intuicyjność i łatwość obsługi

mobileVisionAssistant na iPada

Aplikacja ifm mobileVisionAssistant to oprogramowanie monitorujące do kamer i czujników ifm O3D3xx, opracowane specjalnie dla iPad-a.
Aplikacja może wyświetlać dane wykrywane przez podłączone kamery i czujniki w konfigurowalnym obrazie 2D.

Zestaw do tworzenia oprogramowania

Do integracji z bibliotekami MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) i ROS (Robot Operating System).