• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Wieża oświetleniowa z interfejsem do wykrywania stanu maszyny

Wskaźniki KPI dla większej przejrzystości

W globalnym przemyśle wytwórczym maszyny i urządzenia stanowią serce produkcji. Dla operatorów zakładów pomiar statystycznych wskaźników wydajności, takich jak ogólna efektywność sprzętu (OEE), dostępność maszyn i produktywność, ma kluczowe znaczenie.

Pytania takie jak „Która maszyna była w produkcji i jak długo?” lub „Jak długo trwał ostatni nieplanowany przestój?” są wszechobecne. W przypadku nowo zainstalowanych maszyn i systemów monitorowanie stanu maszyny jest zwykle proste. Do zbierania tych informacji można optymalnie wykorzystać nowoczesne urządzenia nadrzędne IO-Link firmy ifm z dodatkowymi interfejsami IoT.

Może to być jednak trudne zadanie w przypadku istniejących maszyn, które nie mają takich interfejsów. Również w tym przypadku konieczne jest monitorowanie stanu maszyny. Jednak doposażenie istniejących maszyn w dodatkowe funkcje często okazuje się niezwykle trudne. Z jednej strony wynika to z faktu, że znaczna ingerencja w maszynę może skutkować utratą deklaracji zgodności CE. Z drugiej strony, późniejsze zmiany są często kosztowne, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwe, ponieważ używane sterowniki są przestarzałe, a dostosowanie oprogramowania jest prawie niewykonalne.

Idealne rozwiązanie dla istniejących zakładów produkcyjnych

W tym miejscu pojawia się innowacyjna wieża oświetleniowa ifm, oferująca inteligentne rozwiązanie do późniejszego gromadzenia danych maszynowych. Prawie każda maszyna ma lampkę sygnalizacyjną, która zapewnia wizualne wskaźniki jej stanu za pomocą różnych kolorów. Wszystko, co użytkownik musi zrobić, to zastąpić „starą” lampkę sygnalizacyjną maszyny nową wieżą oświetleniową firmy ifm. Ta wieża oświetleniowa może być sterowana za pomocą maksymalnie sześciu sygnałów cyfrowych i wskazywać stany maszyny w zwykły sposób.

Zintegrowany interfejs konwertuje stany segmentów na komunikację IO-Link. Wieża oświetleniowa jest podłączona równolegle do urządzenia nadrzędnego IO-Link w celu przesyłania stanu maszyny do narzędzia analitycznego, takiego jak moneo RTM. moneo wizualizuje stan maszyny i oblicza kluczowe wskaźniki procesu za pomocą pulpitów nawigacyjnych.

To zmodernizowane rozwiązanie pozwala na łatwą ocenę i analizę kluczowych wskaźników procesowych nawet dla starszych maszyn, osiągając w ten sposób maksymalną przejrzystość.

Lampy sygnalizacyjne

5-segmentowy sygnalizator pionowy wskazuje stan urządzenia. Każdy segment może podawać inną informację o stanie. Sygnalizator pojedynczy wskazuje status jednego zastosowania, np. wynik testu lub podobny parametr.