• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Inteligentny zasilacz do montażu na obiekcie

  • Montaż obiektowy zmniejsza straty napięcia spowodowane długimi trasami kablowymi
  • Szafa sterownicza nie jest wymagana dzięki klasie ochrony IP67K
  • Wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami
  • Regulowane napięcie wyjściowe; prąd dla każdego wyjścia może być ustawiony oddzielnie
  • Diody LED stanu idiagnostyczne

Zasilacz do bezpośredniego montażu na obiekcie

Coraz więcej użytkowników montuje elementy sterujące, np. mastery IO-Link lub inne moduły obiektowe, wprost na maszynie zamiast wszafie sterowniczej. Przy klasycznym zasilaniu zszafy sterowniczej występują krytyczne spadki napięcia wywołane przepływem dużego prądu przez długie przewody. Aby temu zapobiec, firma ifm oferuje mocne zasilacze do bezpośredniego montażu obiektowego.

Dalsze zalety ikorzyści dla klienta

Regulowane wyjścia

Napięcie obwodów wyjściowych 24V można wograniczonym zakresie ustawić za pomocą przycisków na zasilaczu. Można je np. nieco zwiększyć, tak aby pomimo spadku napięcia na dłuższych przewodach zasilających, do podłączonego odbiornika docierało dokładnie 24V. Użytkownik może również ustawić prąd zadziałania czterech bezpieczników. Zapewni to maksymalną ochronę wprzypadku zwarcia lub przeciążenia wobwodzie wtórnym.

Użytkowanie iwyświetlacz

Na panelu przednim zasilacza znajdują się trzy przyciski do ustawiania wartości prądu inapięcia. Rząd różnokolorowych diod LED zapewnia ponadto szybki przegląd stanu iumożliwia niezwłoczną diagnozę wprzypadku usterki. Mamy zobrazowane obciążenie prądowe zasilacza lub poszczególnych obwodów wyjściowych wzakresie od 0 do 200%, ustawione wartości prądu inapięcia oraz które bezpieczniki zadziałały. Każdy obwód wyjściowy jest wyposażony wprzycisk resetowania bezpiecznika.

Większa niezawodność

Elektroniczne bezpieczniki niezawodnie wykrywają zwarcia nawet przy wysokich rezystancjach przewodów. Dzięki indywidualnemu zabezpieczeniu czterech obwodów wyjściowych bezpiecznikami uszkodzony obwód jest wyłączany wybiórczo, aobwody nieuszkodzone nadal niezawodnie działają. Nawet przy wysokich pikach prądowych, np. przy przełączaniu obciążeń pojemnościowych, zasilanie pozostaje cały czas zagwarantowane.

Wyobraź sobie, ile by można zyskać, gdyby Twój system mógł być okablowany bez szafy sterowniczej.

Ochrona wobwodzie wtórnym

Wbudowane bezpieczniki elektroniczne niezawodnie chronią elementy podłączone do zasilania 24 V przed przeciążeniem i zwarciami.

Akcesoria