• Produkty
 • Branże
 • Rozwiązania IIoT
 • Serwis
 • Firma

Ochrona obwodu z funkcją monitorowania dla obwodów 24 V

 • Modułowa i selektywna ochrona maszyn i urządzeń
 • Niezawodna ochrona obwodu umożliwiająca zastosowanie przewodów o zredukowanym przekroju
 • Opcjonalnie dostępne są moduły potencjału umożliwiające szybki i łatwy montaż okablowania
 • Wykrywanie przyczyny wyzwolenia (przez IO-Link)
 • Pomiar prądu i napięcia w każdym kanale (przez IO-Link)

Bezpieczeństwo dla napięcia 24 V
W odróżnieniu od obwodów pierwotnych o napięciu 230 V, zabezpieczenie obwodu wtórnego jest często zaniedbywane. Innym problemem jest to, że w przypadku awarii zasilania napięciem 24 V DC standardowe mechaniczne wyłączniki automatyczne często zawodzą. Może się to zdarzyć np. w przypadku długich kabli. Wyłączniki elektroniczne firmy ifm pozwalają idealnie monitorować obwód, w razie potrzeby skutecznie rozłączając go. Poszczególne obwody mogą być selektywnie odłączane, co umożliwia zastosowanie przewodów o zredukowanym przekroju w obwodzie obciążenia zasilaczy impulsowych. W nowych regulowanych modułach bezpieczników można ustawić prąd zadziałania, umożliwiając optymalne dostosowanie obwodów zakładu do działających w nich maszyn. Dzięki opcjonalnym modułom potencjału można rozbudować blok bezpieczników, tworząc w ten sposób inteligentny system okablowania. Wersja z komunikacją IO-Link umożliwia również analizę ważnych danych diagnostycznych.

Montażmodułowy
System ma budowę modułową i składa się z modułu zasilającego na prąd do 40 A. Moduły zabezpieczeń mogą być montowane obok siebie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu prostego mechanizmu zatrzaskowego, bez użycia mostków, zworek itp. Moduły potencjału służą do dystrybucji obwodów i przyłączenia przewodu uziemiającego. Łatwy montaż i ograniczona do minimum złożoność połączeń przewodów oznaczają oszczędność kosztów i czasu. W wersji standardowej użytkownik może podłączyć do głównego modułu maksymalnie 10, a w wersji IO-Link – maksymalnie 8 modułów zabezpieczeń.

Wersje
Oprócz mechanizmu wyzwalającego moduły posiadają diodę LED sygnalizującą zadziałanie modułu, czy jest on aktywny i w jakim stopniu jest wykorzystywany. Każdy kanał może być aktywowany, dezaktywowany lub nastawiony za pomocą przycisku. Moduł zasilający posiada dodatkowe wyjście zbiorcze, wysyłające sygnał ostrzegawczy w przypadku zadziałania modułu.

Większa przejrzystość dzięki komunikacji IO-Link
Wersja wyposażona w IO-Link posiada te same funkcje, niemniej na temat każdego kanału dostępne są dodatkowe informacje:

 • efektywny prąd znamionowy (cyklicznie 1 bajt)
 • napięcie wyjściowe (acyklicznie)
 • licznik wyzwoleń (acyklicznie)
 • bieżący status urządzenia (cyklicznie 1 bajt):
  - zwarcie
  - przeciążenie
  - obniżone napięcia
  - osiągnięcie limitu (80 % IN)
 • aktywacja/dezaktywacja
 • resetowanie z wyzwalaniem
 • resetowanie licznika wyzwoleń

Funkcje rozszerzone modułu zasilania DF2101 IO-Link:

 • min./maks. generowanych wartości mierzonego prądu i napięcia dla każdego kanału w dowolnym okresie
 • uśrednianie wartości mierzonego prądu i napięcia dla każdego kanału w dowolnym okresie
 • włączanie poszczególnych kanałów na stałe w celu pominięcia cyklicznej wymiany danych (np. w celu zagwarantowania zasilania ważnych urządzeń w fazie inicjalizacji). Funkcja bezpieczeństwa pozostaje aktywna

Moduły ochronne dostępne są w stałych wielkościach 2 A, 4 A, 6 A, 8 A i 10 A, a także w wersji regulowanej 1...10 A. Stałe wartości prądu zapobiegają późniejszemu nieprawidłowemu użyciu wskutek zmiany maksymalnej wartości prądu. Regulowane moduły umożliwiają elastyczną konfigurację.

Produkty