You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki pojemnościowe
  4. Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

  • Wytrzymałe obudowy metalowe i plastikowe wytrzymujące test uderzeniowy o energii 4 dżuli
  • Łatwe podłączanie konektorami lub zaciskami
  • Wyraźnie widoczne wskazanie stanu przełączenia
  • Bezpośrednie podłączenie do sterownika lub ze wzmacniacza separacyjnego
  • Duża stabilność mechaniczna

Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem


Zastosowanie w strefie zagrożenia wybuchem

Czujniki przeznaczone do strefy zagrożonej wybuchem pyłu kategorii 3G/3D muszą spełniać wysokie wymagania. W przypadku czujników należy przeprowadzić specjalną procedurę kontrolną wykluczenia zagrożenia. Wybrane materiały i specjalna konstrukcja czujnika zapewniają, że również podczas długotrwałego użytkowania zapewnione jest zabezpieczenie przed energią powodującą zapłon. Znacznie zwiększa to bezpieczeństwo urządzenia.
Czujniki Namur kategorii 1G/1D można podłączać do obwodów iskrobezpiecznych. Podłączenie do wymaganych wzmacniaczy separacyjnych ifm odbywa się za pomocą konektorów serii ecolink ENC.