You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki pojemnościowe

Czujniki pojemnościowe

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe służą do bezdotykowej detekcji dowolnych obiektów. W przeciwieństwie do czujników indukcyjnych, które wykrywają wyłącznie obiekty metalowe, czujniki pojemnościowe potrafią wykrywać również przedmioty niemetaliczne.

Typowe zastosowania to przemysł drzewny, papierniczy, szklarski, tworzyw sztucznych, spożywczy, chemiczny i półprzewodników.