You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. AS-i do stref zagrożonych wybuchem
  5. Indukcyjne podwójne czujniki do napędów ćwierćobrotowych

AS-i do stref zagrożonych wybuchem - Podwójne czujniki indukcyjne do siłowników zaworowych

  • Podwójny czujnik indukcyjny do stref niebezpiecznych zawierających gazy, strefa 2
  • Do wszystkich aktuatorów wg VDI/VDE 3845
  • Załączanie zaworu elektromagnetycznego bezpośrednio z poziomu czujnika
  • Niezawodne wykrywanie przerwania przewodu, awarii urządzeń peryferyjnych i błędów komunikacji
  • Łatwe podłączanie przewodów i ustawienia

AS-i do stref zagrożonych wybuchem - Podwójne czujniki indukcyjne do siłowników zaworowych


Indukcyjne czujniki podwójne do napędów obrotowych

Zawory służą do dozowania isterowania we wszystkich zastosowaniach, wktórych korzysta się zpowietrza lub gazów wstrefach zagrożonych wybuchem. Indukcyjne czujniki podwójne zinterfejsemAS-i służą do niezawodnego sygnalizowania pozycji pneumatycznych napędów obrotowych iklap zaworów. Są one zasilane w połączeniu z krzywką przełączającą (tzw. puck). Dzięki zastosowaniu obudowy ochronnej są one przystosowane do użytkowania wobszarach zagrożonych wybuchem.
Puck jest montowany bezpośrednio na wale napędowym zaworu obrotowego. Posiada ona dwie przestawiane o 90° śruby metalowe, znajdujące się na różnej wysokości. Podwójny czujnik indukcyjny z dwoma ułożonymi na sobie powierzchniami czujnika wykrywa górną lub dolną śrubę metalową i rozpoznaje w ten sposób dwa położenia zaworu „otwarte” i „zamknięte”. System jest bezdotykowy, działa nie powodując zużycia i jest samoczyszczący. Jest on w znacznym stopniu odporny na oddziaływania zewnętrzne oraz niewrażliwy na obciążenia mechaniczne, takie jak wibracje i uderzenia.