1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Komunikacja przemysłowa
  4. Systemy i czujniki AS-i
  5. Czujniki zaworów do podnoszenia zaworów grzybowych

Systemy i czujniki AS-i - Czujniki do zaworów grzybowych

  • Sprzężenie zwrotne położenia do zaworów jedno- i dwugniazdowych oraz membranowych
  • Swobodny wybór wyjść przełączających: zawór otwarty/zamknięty, podnoszenie gniazda
  • Zastępuje trzy binarne czujniki impulsów
  • Rozdzielczość 0,2 mm w całym zakresie pomiarowym
  • Ciągły monitoring uszczelnienia zaworu

Systemy i czujniki AS-i - Czujniki do zaworów grzybowychCzujniki zaworów wzniosowych

Czujnik zaworu służy do niezawodnego sygnalizowania pozycji na zaworach z napędem liniowym. Czujnik sygnalizuje maksymalnie trzy ważne pozycje zaworu na układzie sterowania: zawór otwarty, zawór zamknięty i dowolna pozycja pośrednia, na przykład do podniesienia gniazda.
Wysoka rozdzielczość drogi przesuwu umożliwia ponadto wykrywanie zużycia uszczelek grzybków zaworu i pozwala na utrzymanie w zależności od stanu. Okresy konserwacyjne można dostosować do rzeczywistego zużycia, aby zwiększyć trwałość i dostępność.
Ze względu na zastosowanie czujnika zaworu nie jest konieczny czasochłonny montaż wielu pojedynczych sygnalizatorów pozycji.
Punkty przełączania można wygodnie ustawić przez naciśnięcie przycisku. Oszczędza to czasochłonnej regulacji mechanicznej względem odpowiednich pozycji zaworu. Tolerancje montażowe lub odległości przełączania nie muszą być już uwzględniane.
Diody LED sygnalizują trzy możliwe pozycje zaworu.
Czujnik zaworu jest dostępny z wyjściami przełączającymi, wyjściem analogowym lub interfejsem AS-i.