You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Enkodery
  5. Enkodery inkrementalne bez wyświetlacza

Enkodery inkrementalne bez wyświetlacza

  • Wersje w wykonaniu z wałem pełnym i kołnierzem zaciskowym/synchronicznym lub z wałem drążonym
  • Rozdzielczość od 2 do 10 000 impulsów
  • Wlot kablowy do zastosowania osiowego i promieniowego
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych

Enkodery inkrementalne bez wyświetlacza


Enkodery inkrementalne

Enkodery inkrementalne generują dokładnie określoną liczbę impulsów na obrót. Są one miarą przebytego kąta lub odcinka. Na podstawie przesunięcia fazy obydwu sygnałów A i B przestawionych o 90° można przeanalizować kierunek obrotu.