You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Enkodery

Enkodery

  • Niewielka i wytrzymała obudowa
  • Konstrukcje zgodne ze sprawdzoną normą przemysłową
  • Wlot kablowy do zastosowania osiowego i promieniowego
  • Wersje ze zintegrowanym interfejsem magistrali obiektowej
  • Enkoder z wałem drążonym do bezpośredniego montażu na aktuatorach

Enkodery

W wielu przebiegach i procesach produkcji, w ruchomych maszynach roboczych oraz w zakresie energii odnawialnej, enkodery sprawdziły się jako niezawodne rejestratory wartości pomiarowych do zadań związanych z pozycjonowaniem na wymiar. Przekształcają one ruchy obrotowe na sygnały cyfrowe. Enkodery działają na zasadzie niepowodującej zużywania detekcji optycznej lub magnetycznej. W tym celu posiadają one przymocowany trwale do wału dysk impulsowy lub ruchomy wspornik magnetyczny.
Rozróżnia się enkodery inkrementalne i bezwzględne.
Enkodery inkrementalne generują dokładnie określoną liczbę impulsów na obrót. Są one miarą przebytego kąta lub odcinka.
Enkodery absolutne, nazywane również enkoderami kątowymi, przyporządkowują do każdej pozycji kąta jednoznaczną wartość, nawet dotyczącą wielu obrotów.