Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. moneo RTM

moneo RTM: analyseprogramvaren

Det kraftige verktøyet for tilstandsovervåking

Det toppmoderne systemet for overvåking av tilstand, moneo RTM, muliggjør oppsett av brukerspesifikke dashbord. Dette lar brukeren få oversikt over anleggets status og få viktig prosessinformasjon. Ved skade vil det bli sendt alarmmelding direkte til bruker. Dette gjør det mulig å reagere raskt og unngå en eventuell totalsvikt. Det er også mulig å videresende denne skademeldingen på e-post for å informere tilsvarende vedlikeholdspersonell i god tid. Omfattende dataanalyse, mindre nedetid, mer effektiv planlegging av vedlikehold og kostnadsoptimaliserte produksjonsprosesser.

moneo RTM – intelligent organisering av vedlikeholds- og serviceoppgaver i produksjonen

  • Intelligent: enkel organisering av forebyggende vedlikehold og service av produksjonsanlegg - kostnadsoptimalisert
  • Gjennomsiktig: Visualisering og analyse av maskiner og installasjoner
  • Informativ: sanntidsvarsel via moneo OS i tilfelle skade
  • Effektiv: økt produkt- og prosesspålitelighet

moneo RTM er robust tilstandsovervåking for maskiner og installasjoner.

RTM Advanced Vibration Analysis-tillegget: detaljert skadevurdering

For å gjøre mer data tilgjengelig for å vurdere skaden, reagerer dette tillegget så snart en alarm utløses i moneo RTM. Dette er tilfellet hvis de forhåndsdefinerte parametrene ikke nås eller overskrides og skade på maskinen eller anlegget blir sannsynlig. De rå vibrasjonsdataene vil da bli registrert automatisk. Dette kan da visualiseres i tids- og frekvensområdet. Dette gjør det mulig å identifisere skader eller uregelmessigheter og sette i gang vedlikehold i tide. For avansert diagnostikk kan det opprettes ytterligere rådatafiler som brukeren kan laste ned i ulike formater.

Detaljert skadevurdering med RTM tilleggslisens for rådataopptak av VVB-sensorer.

Intelligent: Ved å vise utviklingen av vibrasjoner over tid, kan skade diagnostiseres mer nøyaktig.

Lanseringskampanje for tillegget RTM Advanced Vibration Analysis

Dra nytte av lanseringskampanjen for ubegrenset registrering av rå vibrasjonsdata.

Kjøp én gang – ubegrenset bruk.

moneo-lisenser

Få råd fra våre eksperter

Sammen vil vi gjøre prosjektet vellykket.

Overbevist? Bare ta kontakt. Vi vil følge deg på vei. For å møte dine krav vil vårt ifm-systemsalgsteam støtte deg helt fra starten - fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og tilhørende implementering og ytterligere tjenester.