Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
  1. moneo: IIoT platform
  2. Produkter
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: Grensesnittet for kommunikasjon

Oversetter sensordata til lesbar informasjon

Ved hjelp av moneo EdgeConnect kan enheter og datakilder kobles til moneo OS. For eksempel kan en ifm IO-Link-primærenhet med tilkoblede IO-Link-sensorer eller elektronikkdiagnose for vibrasjon leses av ifm sammen med de tilkoblede sensorene. moneo edgeConnect muliggjør dermed dataoverføring fra maskinnivå, og omformer det til lesbar informasjon for behandling i nåværende og fremtidige moneo-apper og -programmer.

Ved hjelp av de egnede koblingspunktene, kan moneo edgeConnect til og med sende prosessdata som er innsamlet i moneo (inkludert beregnede verdier) til en sky.

moneo edgeConnect bygger dermed broer mellom produksjons- og automatiserings- systemene og informasjonssystem-ene til IT-avdelingen og skytjenesteleveran- dørene.

moneo edgeConnect støtter for tiden dataoverføring fra ifm-enheter, som for eksempel IO-Link-primærenheter (AL 13/19, se tekniske krav), elektronikkdiagnose for vibrasjonssensorer (VSE) og ifm-programvareagenter fra maskinnivå. I tillegg muliggjør moneo dataoverføring til skyplattformene Amazon AWS,  Microsoft Azure og andre tredjepartssystemer via MQTT. Ulike koblinger er under utvikling.

moneo-lisenser

Få råd fra våre eksperter

Sammen vil vi gjøre prosjektet vellykket.

Overbevist? Bare ta kontakt. Vi vil følge deg på vei. For å møte dine krav vil vårt ifm-systemsalgsteam støtte deg helt fra starten - fra strategisk rådgivning til utvikling av individuelle programvare- og maskinvareløsninger og tilhørende implementering og ytterligere tjenester.