You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. M18-Cube: Tilaa säästävä ifm-kotelomalli
  2. Teknologia pmd-anturit
  3. PMD-etäisyysanturit, OGD-sarja

PMD-etäisyysantureiden etuja

Lukemattomissa sovellutuksissa tehokkuutensa todistaneet OGD-sarjan etäisyysanturit ovat erittäin monipuolisia ongelmanratkaisijoita. Optoelektroniset anturit takaavat stabiilit ja tarkat tulokset haastavimmissakin sovellutuksissa.

Lue, mitä etuja ifm:n OGD-sarjan anturit tarjoavat. Seuraavassa selvitetään, mitä heijastuskyky on ja miten valon kulkuaikaan perustuva "time-of-flight"-mittaus toimii. Alla luetellut sovellutusesimerkit osoittavat, miten voit hyötyä OGD-sarjan antureista.

Mitä tarkoittaa heijastuskyky?

Heijastuskyky ilmaisee pinnan heijastaman valon määrän prosentteina. Mitä kirkkaampi pinta, sitä suurempi heijastuskyky: Valkoinen seinä heijastaa 85% valosta ja kirkas puupanelointi vain 35%.

Mitkä ovat "time-of-flight"-mittauksen edut verrattuna perinteiseen kolmiomittausteknologiaan?

  • OGD-sarjan anturi mittaa etäisyyttä PMD-teknologian avulla. Tämän valon kulkuaikaan perustuvan mittausmenetelmän ansiosta kohteet tunnistetaan huomattavasti luotettavammin kuin esim. CMOS-antureilla. Anturi osoittaa tehonsa erityisesti kirkkaiden pintojen tai pienen heijastuskyvyn omaavien mustien pintojen tunnistamisessa. OGD-anturin vielä tunnistaessa kohteet CMOS-anturi ei välttämättä anna enää minkäänlaisia tuloksia.
  • Monivärisetkin kohteet kuten lastulevy tai lihanpalat voidaan tunnistaa luotettavasti PMD-teknologian avulla.
  • Taustavaimennus ja laservalo tekevät OGD-antureista erittäin luotettavia silloinkin, kun ne altistuvat ulkoisille häiriöille (esim. liikkeet ja heijastukset).
  • Anturi pystyy tunnistamaan kohteet pienilläkin kohdistuskulmilla, kun taas kolmiomittausta käyttävät anturit pitää suunnata kohteeseen nähden 90° kulmaan.

Mitkä ovat OGD-antureiden edut standardiantureihin verrattuna?

  • OGD eliminoi erillisen lähettimen ja vastaanottimen (tai anturin ja heijastimen) kaapeloinnista ja asennuksesta aiheutuvan kaksinkertaisen työmäärän - ratkaisun kokonaiskustannuksia voidaan siten alentaa huomattavasti.
  • Ikkunatoiminto, käyttäjän määriteltävissä oleva tunnistusalue, mahdollistaa erikokoisten kohteiden käsittelyn yhdellä ja samalla laitteella. Edes muuttuvissa tuotantolinjoissa ei antureita ole tarpeen uudelleen konfiguroida.

OGD Long Range kentällä: kuljetin- ja pakkausteollisuus

Sovellutusesimerkki 1:
Pakkausten tiivistyksen varmistus

Heijastuskykyarvon perusteella OGD Long Range tarkistaa, että lähetysvalmiit pakkaukset on kunnolla tiivistetty teipin avulla. IO-Linkin kautta lähetetään signaali, että pakkaukset voidaan lähettää jatkokäsittelyyn. Anturi tunnistaa läpinäkyvätkin pakkausteipit luotettavasti.

Huom! Heijastuskykyarvo voi vaihdella huomattavastikin materiaali- tai kulmamuutosten takia. Siksi suositellaankin testien tekemistä sekä todellisissa käyttöolosuhteissa että 90° kohdistuskulmalla kohteeseen nähden.

Sovellutusesimerkki 2:
Kaksivaiheinen kuljetinhihnan pysäytys

Taustavaimennus on toinen OGD-sarjan tarjoamista eduista. Tämä ominaisuus osoittautuu käteväksi kuljetinhihnan päässä suoritettavan pysäytystoiminnon yhteydessä. Metallipinnoista tulevat heijastukset eivät vaikuta anturiin, joka tunnistaa luotettavasti myös eriväriset kohteet. Ensimmäinen kytkentäpiste käynnistää hihnan nopeuden alentamisen. Kun kohde saavuttaa toisen kytkentäpisteen, hihna pysäytetään.

Edut: Korvaamalla kaksi erillistä anturia, jotka tyypillisesti tarvitaan hidastus- ja pysäytystoimintojen toteuttamiseen, OGD auttaa hankinta-, asennus- ja kaapelointikustannusten alentamisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää melkein kaikissa asennustilanteissa, koska se voidaan kohdistaa vinosti hihnaan.

Sovellutusesimerkki 3:
Kansitiivisteiden paikallaolon valvonta

OGD tarkistaa, että pakkauksen kannen tiiviste on paikoillaan. Heijastuskykyarvon perusteella se pystyy tunnistamaan myös eriväriset tiivisteet. Tämä pienentää riskiä menettää kokonaisia tuote-eriä täytön yhteydessä.

Parametrejä voidaan muuttaa käytön aikana IO-Linkin kautta, mikä mahdollistaa tuotantolinjojen joustavan muuttamisen.

Elintarviketeollisuus

Sovellutusesimerkki 1:
Kohteen tunnistus käsittelysovellutuksessa

OGD Long Range tunnistaa kohteet luotettavasti epäedullisissakin valaistusolosuhteissa. Se ei kadota näkyvistään edes heijastavia tai rypistyneitä materiaaleja, jotka usein voivat olla vielä värikkäitä tai tummia.

Anturi tunnistaa heijastuskykyarvon avulla linsseihin kerääntyvän lian ja lähettää IO-Linkin kautta käyttäjälle tiedon puhdistustarpeesta. Tämä vähentää virheellisiä mittauksia ja parantaa prosessin luotettavuutta.

Elintarviketeollisuudessa IP 69K ja muovin käyttö lasin sijasta ovat usein perusedellytyksiä. OGD-malleissa on IP 67 ja lasilinssi, mutta pitkän tuntoetäisyyden ansiosta ne voidaan joissakin sovellutuksissa sijoittaa kriittisen alueen ulkopuolelle.

Sovellutusesimerkki 2:
Tuotannon valvonta ja tuotteen arviointi

Elintarvikesovellutuksissa OGD Long Range -anturia käytetään usein käsittelyteknologian valvontaan. Samalla sitä voidaan käyttää myös tuotteen arviointiin. Esimerkiksi lihanpaloissa on rasvakerrosten ja luiden vuoksi usein väri- ja kontrastieroja, joiden avulla tuotteen laatua ja kokoa voidaan arvioida.

Metallintyöstö- ja konepajasovellutukset

Sovellutusesimerkki 1:
Öljyisten nesteiden pinnankorkeuden valvonta

OGD Long Range -mallia voidaan käyttää suuria partikkeleitä sisältävien tai valoaläpäisemättömien nesteiden (esim. öljyt tai vaahtoamattomat jäähdytysnesteet) pinnankorkeuden valvontaan. Anturi mittaa pinnan etäisyyden ja mahdollistaa siten säiliön tarkan pinnankorkeuden määrittämisen.

OGD Precision kentällä: virheentarkistus

Sovellutusesimerkki 1:
Laadunvarmistus tuotanon aikana

OGD Precision suorittaa tarkkaa ja luotettavaa laaduntarkistusta valvomalla pienten kirkkaiden tai mustien komponenttien (esim. O-renkaat tai hammaspyörät) paikkaa, asentoa ja laatua.

Kokoonpanovirheet, kuten esim. paksuudeltaan 5 mm tai enemmän olevien O-renkaiden puuttuminen, havaitaan luotettavasti. Tämä tuotannon aikana ja ennen lopputarkastusta suoritettava laaduntarkistus minimoi mahdolliset vahinkoriskit (esim. laitoksen seisakki tai valmistuserän pilaantuminen). Samalla tuotannon aikana tapahtuva laaduntarkistus tukee osaltaan pitkäaikaista ja tehokasta laadunvarmistusta. Mitä aikaisemmin virheet havaitaan, sitä alhaisemmat ovat mahdolliset kustannusseuraamukset ja sitä nopemmin voidaan tehdä tarvittavat parannustoimenpiteet.

Pienillä heijastuskulmilla OGD-mallin heijastuskykyarvo ei ole kuitenkaan enää luotettava, koska takaisin heijastavan valon määrä saattaa olla liian pieni.

Robotiikka- ja käsittelysovellutukset

Sovellutusesimerkki 1:
Laadunvarmistus täysin automatisoiduissa tuotantoprosesseissa

Täysin automatisoiduissa elektroniikkalaitteiden kokoonpanoprosesseissa on ensiarvoisen tärkeää varmistaa osien paikallaolo ja oikea asennus eri kulmista tarkasti ja luotettavasti. Tässä OGD-anturia käytetään valvomaan kodinkoneiden tai elektronisten tuotteiden kuten piirielvyjen ja muiden elektronisten laitteiden tuotantoa.

Tuoteyhteenveto - Etäisyysanturit

Luotettava optinen etäisyysmittaus pitkillä tuntoetäisyyksillä

Luotettava optinen etäisyysmittaus pitkillä tuntoetäisyyksillä