You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
 1. RFID-identifiointijärjestelmät
 2. Track ja Trace -portti

Track and Trace -portti: tavaravirtojen tehokas valvonta

Varmuutta ja läpinäkyvyyttä tavaravirtoihin

ifm:n Track and Trace -portti on kokonainen ratkaisu tulevien ja lähtevien tavaroiden automatisoituihin ja läpinäkyviin logistiikkaprosesseihin. Siirtämällä kaikki tavaravirrat suoraan IT-tasolle voit organisoida tuotannon, varaston ja toimittajien yhteensovittamisen tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.

Kaiken kukkuraksi tulee vielä kustannussäästöä: Tavarat, joita ei ole poimittu kunnolla, aiheuttavat merkittäviä virheitä. Uuden, digitaalisen läpinäkyvyyden ansiosta virheitä voidaan välttää, prosessien nopeutta ja erityisesti tilausten läpivientiaikaa voidaan parantaa ja siten myös laatutavoitteiden toteutumista voidaan edistää. Kustannusrasituksen lievittämisen lisäksi tämä lisää myös asiakastyytyväisyyttä. Voit kutsua sitä "logistiikka 4.0"-konseptiksi tai "älyjakeluksi". Ratkaisevia tekijöitä ovat ifm:n "Track and Trace" -portin sinulle heti alusta lähtien tarjoamat edut.

Tilattujen tavaroiden poiminnan kolme tyypillistä virhettä:

• Vääriä tavaroita
• Ei ollenkaan tai liian vähän tavaroita
• Liian paljon tavaroita

 • Tutkimusten mukaan tilausten poiminnassa tapahtuvien virheiden
  keskimääräinen osuus tilausten määrästä on 0,3-3%.
 • Keskimääräiset kustannukset vaihtelevat voimakkaasti toimialasta, tuotteesta ja yrityksestä riippuen.
 • Virheellisistä toimituksista aiheutuvat imagotappiot eivät ole laskettavissa.

Miten ifm:n "Track and Trace" -portti toimii?

ifm:n "Track and Trace" -portti edesauttaa tuotteen seurantaa tuleviin ja lähteviin tavaroihin liittyvissä prosesseissasi. Se tunnistaa EPC Luokka 1 GEN2/ISO 18000-6C mukaisella UHD ID -tunnisteella varustetut kohteet. Ratkaisu liittää kaikki tarvittavat komponentit kontrolleriin, jossa data esikäsitellään ja valmistellaan kolmansien osapuolien ohjelmien käyttöön sopivaksi. Jos esimerkiksi vertailu tilaukseen tai lähetyslistaan tehdään ERP-järjestelmässä, kontrolleri voi näyttää tavaroiden lastauksen/purkamisen onnistumisen statuksen ja signaalit sieltä saadun palautetiedoston perusteella.

Tuotteen edut

Mitkä ovat ifm:n Track and Trace -portin edut?

Käyttämällä älykästä tulevien ja lähtevien tavaroiden RFID-tarkistusta tavaravirta voidaan näyttää läpinäkyvästi ja käsitellä IT-tasolla. Tämä mahdollistaa lastausaikojen optimoinnin, poimintavirheiden ehkäisyn ja kustannussäästöt. Tällä tavalla kohonnut laatu saattaa myös parantaa toimittajaluokitusta pitkällä tähtäimellä.

Älykkäästi verkotetut anturit
Suunnan tunnistus vaihtoehtoisesti 3D-antureilla tai valoverhoilla. Vaihtoehtoisesti 3D-tilavuusmittauksella
Virheellisten toimitusten ehkäisy tuotevirran läpinäkyvyyden avulla
Todellisen tavaravirran linkitys digitaalisiin suunnittelu-/tilausprosesseihin.
Sopii vaativiin käyttöolosuhteisiin
ifm:n Track and Trace -portti koostuu kokonaan teollisista komponenteista, joiden suojausluokka on IP65/IP67.
Yksilöllinen, reaaliaikainen Edge Device ja ERP -tuki
Yksinkertainen liitäntä prosesseihisi Edge Controller -yksikön ja ERP-järjestelmän välisen tiedostojen siirron kautta (logistiikkaprosessien digitaalinen verkottaminen).
Yksinkertainen, intuitiivinen ja joustava
käyttövalmis sovelluspaketti, yksinkertainen graafinen käyttöönotto. Ohjelmointia ei tarvita. Edge Controller -yksikköön voidaan lisätä lisäportteja kätevästi kytkimen avulla.
Kustannussäästöjä virheiden ehkäisyn kautta
Helppo tulevien tavaroiden tarkistus ja täsmäytys tilausten/lähetteiden kanssa. Täsmäytys ERP-järjestelmien datan kanssa tapahtuu täysin automaattisesti ja siten virheettömämmin kuin manuaalikirjausten yhteydessä. Tällä tavalla mahdolliset virhetoimitukset voidaan tunnistaa ja ehkäistä jo varhaisessa vaiheessa.

Tuoteyhteenveto

Artikkeli Kuvaus Liipaisu ja lastaussuunnan tunnistus Laajennettavuus
ZZ0814 Masterpaketti edgeController -yksiköllä O3D-anturi Mahdollistaa tavaroiden tarkan paikoituksen 1 portille, laajennettavissa maks. 9 laajennuspaketilla 10 portin ohjaamiseksi per masterpaketti
ZZ0815 Laajennuspaketti artikkeleille
ZZ0814 tai ZZ0816
1 laajennuspaketti tarvitaan per lisäportti
ZZ0816 Masterpaketti edgeController -yksiköllä Peilistä heijastava laseranturi   1 portille, laajennettavissa maks. 9 laajennuspaketilla 10 portin ohjaamiseksi per masterpaketti
ZZ0817 Laajennuspaketti artikkeleille
ZZ0814 tai ZZ0816
1 laajennuspaketti tarvitaan per lisäportti
ZZ1124 edgeController UHF-portilla edgeController-yksikkö esiasennetulla RFID-ohjelmistolla Varaosa artikkeleille ZZ0814 ja ZZ0816
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Takaisinmaksuaika

ifm:n Track and Trace -portti on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin.
Takaisinmaksuaika lasketaan seuraavan kaavan avulla

Hankintakustannus + integrointikustannus / säästetyt virhekustannukset = takaisinmaksuaika

Jo noin 570 000 toimituksen jälkeen saavutetaan 290 000 € käyttöönotosta ja toimitusvirheistä aiheutuneita virhekustannuksia vain 3% virhetasolla.

Tässä esimerkissä investointi saadaan kuoletettua jo investointivuonna seuraavilla ehdoilla:

 • 200 000 toimitusta vuodessa 10 portin käyttöönotolla ja tilastollisella keskiarvolla 17 € / virhetoimitus
 • 400 000 toimitusta vuodessa 20 portin käyttöönotolla

Laske itse:

Sovelluksia

Tulevat ja lähtevät tavarat selvitysportin kautta

Track and Trace -porttiratkaisu antaa vastaukset seuraaviin kysymyksiin

 • Mitä toimitettiin?
 • Milloin toimitettiin?
 • Minne materiaali saapuu?
 • Missä materiaalia tarvitaan? (linja, varasto jne.)
 • Ovatko tavarani saapuneet?

Sovelluksen komponentit: