You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States

Magnetický senzor polohy a monitorování stavu v jednom tělese

Nepřetržitá detekce feromagnetických předmětů a zjišťování velmi malých změn ve spínacím rozsahu díky vysokému rozlišení

  • Vysoká provozuschopnost stroje: signalizace opotřebení při zmenšení snímacího dosahu
  • Preventivní údržba: detekce stupně znečištění ve spínací oblasti
  • Monitorování životnosti nástrojů: integrované počítadlo provozních hodin a spínacích cyklů
  • Rychlé nastavení spínacího bodu pro konkrétní aplikace

Magnetický senzor polohy a monitorování stavu v jednom tělese
Nový inteligentní senzor ifm signalizuje stavy, které by se jinak zjistily, až když je pozdě. Díky svému vysokému rozlišení je senzor schopen zjistit ve spínací oblasti i velmi malé změny. Kromě funkcí senzoru polohy poskytuje také další informace – pro údržbu zařízení podle stavu. Senzor MQ2 nepřetržitě zjišťuje feromagnetické předměty před snímací plochou. Přes rozhraní IO-Link signalizuje znečištění, když aktuální hodnota překročí nastavenou mez, aby bylo zajištěno čištění. To platí i pro změny ve spínací oblasti, způsobené např. mechanickým opotřebením. Integrované počítadlo provozních hodin a spínacích cyklů umožňuje odeslat signál při dosažení zvoleného počtu sepnutí, aby mohly být cíleně udržovány nástroje.

Funkce přílišného přiblížení
V softwaru LR Device lze snadno nastavit dva spínací body pro rozhraní IO-Link. První spínací bod senzoru se aktivuje a oranžová kontrolka LED se rozsvítí, když je obrobek ve stanovené vzdálenosti (např. 300 číselných bodů). Když je vzdálenost menší (např. 100 číselných bodů), takže se obrobek abnormálně přibližuje, ve výrobě je to příznak opotřebení, např. ohnutí upínače. V tom případě se aktivuje druhý spínací bod a přes rozhraní IO-Link je odeslán signál. Díky tomu může uživatel provést údržbu, právě když je potřeba.

Přednosti systému IO-Link

  • nastavení dvou spínacích bodů k detekci odchylek způsobených např. opotřebením nebo znečištěním,
  • zpoždění sepnutí, které umožňuje rozlišit mezi znečištěním a přibližováním předmětu,
  • integrované počítadlo provozních hodin a spínacích cyklů, které umožňuje cílenou výměnu nástrojů,
  • snadná konfigurace pomocí laptopu bez nutnosti chodit k zařízení,
  • identifikace zařízení a místa, usnadňující lokalizaci senzoru na nepřístupných místech,
  • snadné zjištění celkového stavu mimo stroj – na displeji