You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
 1. Domovská stránka
 2. Oznámení o ochraně osobních údajů ifm electronic gmbh

Oznámení o ochraně osobních údajů ifm electronic gmbh

Oznámení o ochraně osobních údajů ifm electronic gmbh

1.    Rozsah, osoba provádějící kontrolu, osoba pověřená ochranou osobních údajů, definice

1.1    Předkládané oznámení o ochraně osobních údajů informuje o tom, jak a jaké typy osobních údajů uživatele (dále „Vy“) jsou u nás, ifm electronic gmbh, pokud navštívíte naše internetové stránky, zpracovávány...

1.2    
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Essen
Telefon: +49 (0) 201 / 24 22-0
Fax: +49 (0) 201 / 24 22-1200
Email: info@ifm.com

je osobou provádějící kontrolu dle čl. 4 č. 7 obecného nařízení o ochraně údajů EU - General Data Protection Regulation (GDPR) pro zpracovávání osobních dat na našich stránkách v souladu s nařízením o ochraně údajů (srov. naše právní oznámení.
Můžete se tedy obrátit přímo na našeho pracovníka pověřeného ochranou dat:

ifm electronic gmbh
Pracovník pověřený ochranou dat

Friedrichstraße 1
45128 Essen
Email: gdpr@ifm.com

1.3    Osobní data jsou data vztahující se přímo k Vaší osobě, jako jsou jméno, adresa, e-mailová adresa, informace o Vašem používání našich internetových stránek (viz oddíl 2).
Zpracováním je nazývána jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

2.    Zpracovávání osobních dat při návštěvě našich internetových stránek nebo kontaktování nás e-mailem; Účel a základ

2.1    Informativní využívání našich webových stránek
Pokud internetové stránky slouží pouze pro informování, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo jinak nepřenášíte informace, zaznamenáváme pouze osobní data, která váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud prohlížíte naše stránky, zaznamenáváme následující data:

 • IP adresa,
 • datum a čas požadavku,
 • rozdílné časové pásmo vzhledem k greenwichskému času (GMT),
 • obsah požadavku (specifická stránka),
 • stav připojení/stavový kód HTTP,
 • objem předávaných dat,
 • stránka, z které byl zaslán požadavek,
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho uživatelské rozhraní,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče a
 • Vaše přibližné údaje o poloze, které odvodíme z výše uvedených údajů.

Účel a základ
Účelem zpracovávání dat je zobrazovat Vám stránky a zajistit jejich stabilitu a ochranu. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR. V souladu s ním je zpracovávání dat pro účely našich legitimních zájmů možné pouze tehdy, pokud převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů.

2.2    Kontaktování e-mailem nebo používání kontaktního formuláře na našich internetových stránkách
Pokud nás budete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracováváme

 • Váš požadavek,
 • společnost, pro kterou pracujete,
 • Vaše pohlaví (oslovení),
 • Vaše jméno a příjmení,
 • vaše pracovní kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa a telefon, uvedení vašeho zákaznického čísla je volitelné).

Účelem zpracovávání těchto dat je odpověď na váš dotaz. Data zjištěná v této souvislosti smažeme, pokud již není jejich uložení nutné nebo je omezeno zpracovávání, a pokud pomine zákonný důvod je shromažďovat. Právním podkladem pro zpracovávání je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR, jedině, že by zde platila zákonná povinnost uchovávání dat. V takovém případě je právním podkladem pro uložení čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (c) GDPR; V souladu s ním je zpracovávání vyžadováno v rámci plnění zákonné povinnosti.
Kromě toho máte možnost získávat od nás informace pravidelně (newsletter, viz oddíl 2.6 písm. (c)) nebo vyplněním kontaktního formuláře a odpovědí na Vaši žádost.

2.3    Cookies

a)    Kromě výše uvedených dat jsou na vašem počítači, pokud používáte naše internetové stránky, ukládány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Váš harddisk prostřednictvím Vašeho prohlížeče a pomocí kterých osoba ukládající cookies (zde: my) zjišťuje informace. Cookies nemohou instalovat žádné programy ani přenášet viry na váš počítač. Jejich účelem je zajistit, aby byly internetové stránky uživatelsky komfortnější a efektivnější. Právním podkladem je výlučně Váš souhlas, který udělujete prohlížením našich internetových stránek a který můžete odvolat kdykoli v souladu s čl. 6 odst. 1věta 1 písm. (a) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR.

b)    Tyto internetové stránky používají následující typy cookies, jejichž rozsah a funkci vysvětlíme níže:

 • Dočasné cookies (viz aa)
 • Trvalé cookies (viz bb).

aa)    Dočasné cookies jsou automaticky smazány, když zavřete prohlížeč. Ty zahrnují především session cookies. Ty ukládají session ID, pomocí kterých mohou být různé požadavky z vašeho prohlížeče přiřazeny jedné a téže session. To umožňuje rozpoznat váš počítač při opětovné návštěvě našich internetových stránek. Session cookies jsou smazány, pokud se odhlásíte nebo zavřete váš prohlížeč.

bb)    Trvalé cookies jsou automaticky smazány po vypršení námi stanoveného času. Tento čas se může lišit v závislosti na cookies. Cookies můžete kdykoli smazat v bezpečnostním nastavení vašeho prohlížeče. Tímto smazáním tedy zrušíte souhlas se zpracováváním příslušných cookies.

c)    Nastavení vašeho prohlížeče můžete upravit dle vašich požadavků a například odmítnout přijímání cookies třetí strany nebo všech cookies. Vezměte prosím na vědomí, že důsledkem může být nemožnost využívat všech funkcí našich internetových stránek.

Pokud při přihlášení do „Moje ifm“ zvolíte možnost „Pamatovat si mě“, bude ve Vašem prohlížeči po dobu 60 dnů nastaven trvalý soubor cookie. Tím je zajištěno, že Vás při příští návštěvě rozpoznáme. Soubor cookie můžete v nastavení prohlížeče kdykoli smazat.

2.4.    Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, službu pro analýzu webu, poskytovanou společností Google, LLC („Google“).  Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání těchto stránek jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránek jsou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Pokud je na této webové stránce aktivována anonymizace IP adresy, bude Vaše IP adresa ze strany společnosti Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena  . Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. S pověřením majitelů stránek bude Google užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec.

b)    IP adresu přenášenou vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics nelze kombinovat s jinými daty Google.

c)    Ukládání cookies můžete zabránit upravením nastavení Vašeho prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Dále můžete zabránit zaznamenávání údajů o vašem využívání webových stránek generovaných pomocí cookie (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu do prohlížeče dostupného na adrese:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

d)    Tyto internetové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. IP adresy jsou zpracovávány ve zkrácené formě; Přiřazení určité osobě je tím vyloučeno. Pokud bude možné datům o vás přiřadit vaši osobu, budou ihned vyřazeny a osobní data okamžitě smazána.

e)    Používáme Google Analytics pro analýzu našich internetových stránek a jejich pravidelné zlepšování. Díky získaným statistikám můžeme zlepšovat naši nabídku a zatraktivnit ji pro vás, uživatele. Pro výjimečné případy, při nichž jsou osobní data přenášena do USA, se Google řídí EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním podkladem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR.

f)    Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html, přehled soukromých dat: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a zásady ochrany: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

g)    Tyto internetové stránky používají Google Analytics k analýze návštěv z různých zařízení prostřednictvím ID uživatele. Analýzy z různých zařízení můžete deaktivovat ve vašem uživatelském účtu pod „Můj účet“, „Osobní data“.

2.5 Google Tag Manager

Tento web využívá Google Tag Manager. Tato služba umožňuje spravovat webové tagy prostřednictvím uživatelského rozhraní. Google Tag Manager pouze implementuje tagy. To znamená, že nejsou používány žádné cookies a nejsou sbírána osobní data. Google Tag manager aktivuje jiné tagy, které můžou data sbírat, I když k nim Google Tag manager přístup nemá. Pokud jste si nastavili deaktivaci na úrovni domény nebo cookie, zůstane to platné pro všechny sledovací tagy za předpokladu, že byly nasazeny prostřednictvím Google Tag manageru.

2.6    Vkládání videí YouTube a videí z Movingimage

a)    V našem online servisu používáme videa YouTube, která jsou ukládána na http://www.YouTube.com a mohou být přímo přehrávána z našich internetových stránek.

b)    Pokud navštívíte naše internetové stránky, YouTube obdrží informaci o vašem přístupu na některou z našich internetových stránek. Kromě toho jsou přenášena data zmíněná v oddíle 2.1 tohoto prohlášení. To se stane bez ohledu na to, zda YouTube eviduje uživatelský účet, pod kterým jste se přihlásili, nebo takový uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni vaším účtem YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při prohlížení přímo vašemu osobnímu profilu. Pokud nesouhlasíte s přiřazením Vašemu profilu na YouTube, můžete se před aktivací odhlásit. YouTube zaznamenává Vaše data jako profily užívání a používá je pro reklamy a pro účely marketingových výzkumů a / nebo zobrazování, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Toto hodnocení probíhá také (i pro nepřihlášené uživatele) pro umožnění zobrazování reklamy ušité na míru Vašim požadavkům a pro informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vašich aktivitách na našich internetových stránkách. Máte právo odmítnout vytváření těchto uživatelských profilů. V tomto případě se při uplatňování práva obraťte na YouTube.

c)     Další informace týkající se rozsahu a účelu zjišťování dat a jejich zpracovávání ze strany YouTube najdete v Oznámení o ochraně osobních údajů. Zde získáte další informace o vašich právech a možnostech nastavení, abyste ochránili vaše soukromí: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a zavázala se, že se bude řídit EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d)    Naše stránky obsahují videa v našem online servisu, která jsou uložena na https://www.movingimage.com/, a která lze přímo přehrávat z našich internetových stránek. V této souvislosti jsou shromažďována data o Vašem prohlížeči, verzi prohlížeče a zemi.
Prohlášení o ochraně údajů našeho partnera pro videa Movingimage najdete na následujících internetových stránkách:

Movingimage EVP GmbH
Stralauer Allee 7
D-10245 Berlin
https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

2.7    Registrace a newsletter

a)    Pokud budete chtít na našich stránkách využívat některé služby, např. stahování dat, je nutná registrace s uvedením následujících údajů:

 • zda jste Vy nebo společnost, pro kterou pracujete, zákazníkem ifm,
 • pohlaví (pro oslovení),
 • jméno a příjmení,
 • společnost, pro kterou pracujete,
 • vaše pracovní kontaktní údaje (e-mailová adresa, adresa a telefon, uvedení vašeho zákaznického čísla je volitelné).

Pro tyto údaje musíte zadat dostatečně bezpečné heslo.

b)    Pro registraci používáme tzv. proces double-opt-in. To znamená, že vám po vašem přihlášení bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení vašich dat registrace. Pokud registraci nepotvrdíte, budou vaše informace zablokovány a po uplynutí povinné zákonné lhůty pro jejich uložení (v každém případě až do konce omezení pro jakékoli nároky) smazány. Kromě toho ukládáme vaši IP adresu a čas registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je záznam Vaši registrace a vyřešení případného zneužití vašich osobních dat v případě potřeby. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR.

c)    Newsletter
Na našich internetových stránkách se můžete přihlásit k odběru newsletteru s aktuálními informacemi o naší společnosti a našich službách.
Váš souhlas s odběrem newsletteru je vždy dobrovolný. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Můžete využívat všechny další funkce našich webových stránek bez ohledu na Váš souhlas s odběrem newsletteru. To také zahrnuje funkce v souvislosti s registrací nebo kontaktním formulářem.
Pro registraci k odběru informačního newsletteru používáme také postup double-opt-in, jak je popsáno výše v písm. (b). Pokud jste se při registraci zaregistrovali i k odběru newsletteru, potvrdíte souhlasem odběr newsletteru v procesu double-opt-in.
Přejete-li si zasílat informační newsletter, zpracováváme pouze vaše jméno, pohlaví (pro oslovení) a vaši e-mailovou adresu, abychom vás mohli osobně oslovit. Právním podkladem pro zpracovávání vašich osobních dat je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (a) GDPR. Můžete svůj souhlas s odběrem newsletteru kdykoli odvolat a odhlásit odběr newsletteru. Vaše zrušení odběru můžete zrušit zasláním e-mailu na info.cz@ifm.com nebo zasláním zprávy na kontaktní údaje uvedené v Právním oznámení.

2.8    Eshop ifm

a)    Pokud chcete provést objednávku v našem internetovém obchodě, je nutné uzavřít smlouvu s uvedením osobních údajů, které potřebujeme k vyřízení objednávky. Povinné informace nezbytné pro zpracování smluv jsou označeny samostatně; Ostatní údaje jsou dobrovolné. Údaje, které uvádíte, jsou používány ke zpracování objednávky. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (b) GDPR. Pokud nejste náš zákazník, ale společnost, pro kterou pracujete, zpracováváme vaše kontaktní údaje na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. (f) GDPR za účelem umožnění a usnadnění komunikace s našimi zákazníky při plnění smlouvy.

Vzhledem k obchodním a daňovým zákonům jsme povinni ukládat údaje, jako je vaše adresa, platební údaje a data na objednávce po dobu deseti let. Po uplynutí promlčecích lhůt omezujeme zpracování, tj. vaše data jsou používána pouze pro splnění zákonných povinností.

2.9    Technický chat
Pro používání Technického chatu zpracováváme vaši e-mailovou adresu, společnost, pro kterou pracujete a váš technický dotaz.
Tyto údaje používáme k zpracování žádostí o chat nebo k umožnění odpovědí ostatních účastníků chatu a k realizaci našich webových služeb; Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR. Vaše data budou uložena pouze po dobu nutnou pro zodpovězení dotazu na chatu.

2.10    údaje u uchazečích

a)    Zpracováváme následující data o osobách ucházejících se o pracovní pozice využitím příslušného online formuláře na našich internetových stránkách nebo jiným způsobem:
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (pokud je uvedeno) a nám zaslané dokumenty.

b)    S výhradou zvlášť uděleného souhlasu zpracováváme data pouze za účelem vyřízení žádosti, které slouží příslušná aplikace. Bez tohoto souhlasu nebudou data uchovávána po ukončení procesu vyřizování žádosti a příslušných dob uchovávání.

2.11Informace o přístupu k tomuto webu od Akamai Technologies, Inc.

Tento web využívá zajišťovací, zabezpečovací a analytické služby společnosti Akamai Technologies, Inc. (dále jen „společnost Akamai“). V rámci těchto služeb se pomocí souborů cookie, textových souborů, webových signálů a rozhraní prohlížeče generují soubory protokolů, které společnosti Akamai umožňují (i) provozovat web rychle, spolehlivě a bezpečně, (ii) analyzovat výkon webu a výsledný dojem uživatelů, (iii) analyzovat zabezpečení, (iv) zamezovat neoprávněný přístup k webu a (v) vytvářet pro zákazníky přehledy o činnostech uvedených v bodech (i) až (iv). Vygenerované soubory protokolů mohou obsahovat osobní údaje (v podobě adres IP, činností na webu a vyhodnocení, jak web používáte). Společnost Akamai může tyto údaje poskytovat dalším subjektům, pokud k tomu má právní důvody nebo pokud tyto subjekty údaje pro společnost Akamai zpracovávají. Společnost Akamai může údaje přenášet na své servery, ukládat je a zpracovávat. Většina serverů společnosti Akamai je v USA. Společnost Akamai zajišťuje, aby byly při přenosu osobních údajů občanů EU mimo Evropský hospodářský prostor dodržovány příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Společnost Akamai k tomu používá právně uznávané způsoby přenosu, např. certifikaci v systémech štítu soukromí pro předávání osobních údajů mezi EU a USA a Švýcarskem a USA nebo standardní smluvní doložky pro EU. Společnost Akamai tyto údaje nevyužívá k identifikaci ani profilování fyzických osob.

Další informace o podmínkách používání a zpracování osobních údajů společností Akamai a zásady ochrany osobních údajů společnosti Akamai najdete na webu https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/.

3.    Přenos a sdělování vašich dat třetím osobám

Nikdy nepředáváme vaše údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu.
Částečně využíváme poskytovatelů služeb k elektronickému zpracování dat. Jsou spolehlivými poskytovateli služeb, které jsme si velmi pečlivě vybrali, aby zpracovali vaše data dle našeho zadání. Právním podkladem je čl. 28 GDPR. Naši poskytovatelé služeb jsou samozřejmě zavázáni zpracovávat údaje pečlivě a pouze v souladu s našimi pokyny a platnými předpisy o ochraně údajů, zejména s tím, že nebudou využívat údaje pro vlastní účely ani je předávat třetím stranám.
Dále mohou existovat individuální případy, kdy jsme ze zákona povinni předat Vaše údaje na základě příkazu úředního orgánu, pokud je to vyžadováno pro účely vymáhání práva nebo prevence ze strany policie nebo jiných orgánů. Právním podkladem je v takových případech čl. 6 odst 1 písm (c) GDPR.
Také mohou existovat případy, kdy jsou vaše údaje předávány společnostem spojeným s ifm electronic gmbh na základě společenské smlouvy (dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti) pro některý z účelů uvedených v oddíle 2 z důvodu zadávání úkolů v rámci skupiny ifm.
Účelem tohoto přenosu je strukturované plnění úkolů vyplývajících z plnění podnikových úkolů v rámci společností naší firemní skupiny dle přidělených kompetencí; Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR.
Pokud jsou v tomto kontextu zpracovávány osobní údaje mimo země Evropského hospodářského prostoru (EHP), chráníme Vaše osobní údaje přenosem a zpracováním Vašich osobních údajů v rámci naší skupiny společností pouze v souladu se standardními ustanoveními o ochraně údajů definovanými Komisí podle čl. 46 odst. 2 písm. (c). Standardní ustanovení o ochraně dat lze prohlížet a stahovat na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

4.    Vaše práva

4.1    Máte následující práva vůči nám ohledně osobních údajů, které se vás týkají:

 • právo na informace o tom, zda a jaké osobní údaje zpracováváme,
 • právo na opravu nebo vymazání údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo podat námitku, pokud podkladem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. (f) GDPR a
 • právo na přenositelnost dat.

4.2    Máte také právo podat stížnost orgánům dozoru na ochranu údajů o zpracování vašich osobních údajů námi.

5.    Sociální média

Na různých portálech sociálních médií provozujeme stránky pro podnikatelské účely. Z těchto portálů získáváme statistická vyhodnocení údajů, které se na nich shromažďují. Proto částečně spoluurčujeme, k jakým účelům se údaje shromažďují, takže máme s provozovateli sociálních médií také spoluzodpovědnost.

Pomocí těchto stránek poskytujeme informace o naší společnosti a výrobcích. Díky komunikaci s Vámi jako zúčastněnou stranou máme přímý přehled, jak jsme my jako společnost a naše výrobky vnímáni na trhu, a můžeme svou činnost a výrobky zlepšovat. Tyto portály dále umožňují rychlý a snadný kontakt, takže nás můžete jako zúčastněná strana přímo oslovovat s dotazy a my na ně můžeme hned odpovídat.

Zpracování těchto údajů je nutné pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Provozovatelé platforem sociálních médií zpracovávají údaje v souladu s obecnými smluvními podmínkami sjednanými mezi Vámi a nimi a podle svých zásad ochrany osobních údajů. Na to, jak provozovatelé platforem údaje zpracovávají, máme jen omezený vliv. Pokud nechcete používat kanály sociálních médií, samozřejmě se na nás můžete obrátit a získávat informace z naší vlastní stránky.

Pokud chcete zjistit další informace o tom, jak portály sociálních médií zpracovávají osobní údaje, využijte tyto odkazy:

6.    Změna tohoto oznámení o ochraně osobních údajů  

Vyhrazujeme si právo kdykoli pozměnit toto oznámení o ochraně osobních údajů s budoucím účinkem. Aktuální verze je k dispozici na našich webových stránkách. Pravidelně navštěvujte naše webové stránky a informujte se o platných ustanoveních o ochraně dat.

Datum: 31.07.19