You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Od monitorování vibrací až k Průmyslu 4.0
  2. Monitorování vibrací

Monitorování vibrací – včasná detekce vznikajícího poškození a zamezení souvisejících finančních škod.

Proč je monitorování vibrací důležité?
Všechny stroje vytváří během provozu vibrace. Tyto vibrace mohou v důsledku nevyváženosti, nesouososti nebo poškození ložiska rychle překročit svou přípustnou úroveň. Zvýšení amplitudy oscilace má na stav stroje negativní vliv a zkracuje jeho životnost.

Důsledkem: neočekávané poruchy a kratší životnost stroje.

Řešením je efector octavis:
Celková intenzita vibrací je v průmyslových standardech používána pro vyhodnocení celkového stavu stroje. Norma ISO 10816, která kategorizuje stroje, a norma ISO 14694 zaměřená na ventilátory obsahují doporučené limity namáhání vibracemi.

efector octavis sleduje překročení povolené úrovně vibrací. Je-li poškození zjištěno v počáteční fázi, mohou být poškozené součásti vyměněny a může být zabráněno jejich následnému poškození.

Sledování rychlosti vibrací

Hlídač vibrací řady VK sleduje online celkový stav vibrací strojů a zařízení v souladu s normou ISO 10816. Senzor měří průměrnou intenzitu vibrací na povrchu nerotujících dílů a v případě silných vibrací vyvolává poplach.

Odhalte nevyváženost a poškození včas.

Vibrace stroje mohou v důsledku nevyváženosti, nesouososti nebo poškození ložiska rychle překročit svou přípustnou úroveň.

Výsledek: neočekávané poruchy a kratší životnost stroje. Pomocí senzoru řady VN lze nepřetržitě zjišťovat, indikovat a dokumentovat vibrace a rázy.

Monitorování až 4 měřících bodů

Akcelerometry řady VSA / VSP umožňují měření vibrací stroje i v obtížně přístupných místech. S vyhodnocovací jednotkou řady VSE lze měřit a dokumentovat až 4 měřící body. Sběrnicové rozhraní a rozhraní Ethernet zjednodušují integraci do sítí a vzdálenou diagnostiku.