You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. IO-Link
  4. Základní sada – 4portový modul IO-Link master s rozhraními IoT core a MQTT

Základní sada – 4portový modul IO-Link master s rozhraními IoT core a MQTT

Robustní komponenty – teplotní senzor IO-Link, síťový napáječ s vyměnitelným adaptérem, kabel Ethernet a kabel senzoru – umožňující rychlé a komfortní propojení automatizační technologie s výpočetní technikou

  • 4portový modul IO-Link master s rozhraními IoT core a MQTT
  • Ke stažení digitální balíček pro aplikace IoT
  • Software LR DEVICE k nastavení parametrů systému IO-Link na paměťové jednotce ifm
  • Obsahuje teplotní senzor IO-Link, síťový napáječ s vyměnitelným adaptérem, kabel Ethernet a kabel senzoru

Startovací sada IO-Link master
Díky této startovací sadě si můžete vyzkoušet rozhraní IoT core IO-Link masteru. Připojte teplotní senzor IO-Link k modulu IO-Link master a přes rozhraní TCP/IP JSON nebo MQTT můžete hodnoty z něj přenášet do různých softwarových prostředí IoT. Tak můžete snadno propojit odolné součásti automatizační technologie s výpočetní technikou.

Digitální balíček pro aplikace IoT ke stažení
V tomto balíčku IoT najdete praktické příklady, jak lze jednoduše načítat a zpracovávat hodnoty teploty pomocí internetového prohlížeče, programů Excel, Postman nebo NodeRed.

Výhody a přínosy pro zákazníka

Rozhraní IoT core pro výpočetní techniku
IoT core umožňuje přístup ke všem datovým oblastem modulu IO-Link master a senzorů. Informace lze číst a zapisovat pomocí ustálených volání HTTP a příkazů JSON. Propojení se IT světem je možné pomocí rozhraní IoT core. Navíc společnost ifm nabízí další moduly IO-Link master s různými provozními sběrnicovými rozhraními pro automatizační úroveň.

Možnost zobrazit naměřené hodnoty v internetovém prohlížeči nebo programu Excel
K nejrychlejšímu a nejjednoduššímu HTTP dotazu lze použít internetový prohlížeč nebo program Excel. Digitální balíček zahrnuje ukázku, jak zobrazit hodnotu teploty v jakémkoli internetovém prohlížeči. Hodnoty teploty můžete také zaznamenávat v programu Excel pro další analýzu a optimalizaci systému.

Konfigurace senzorů pomocí programu LR DEVICE
Tento intuitivní software vyhledá všechny IO-Link mastery v síti a vytvoří přehled celého systému. Také identifikuje všechny připojené senzory včetně jejich parametrů. Parametry všech senzorů v systému lze tedy nastavit z jednoho místa.

Snadné připojení senzorů
Senzory a akční členy se připojují pomocí standardních propojovacích kabelů M12 bez stínění. Je možné připojit až 4 senzory IO-Link a napájet je celkovým proudem až 3,6 A. Kabel může být až 20 m dlouhý.

Bezpečná digitální data
Data ze senzorů se přenášejí digitálně. Na rozdíl od analogových signálů nemohou být poškozena odporem kontaktů ani elektromagnetickým rušením.