Due to maintenance work, we are currently unable to provide you with all shop functions.
You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States

"Y path"

Proč "Y path"?

"Y path" bezprostředně poskytuje 95% procesních dat aniž by tato data procházela přes kontroler. IT a technologie automatizace jsou poprvé integrovány jednoduchým a ekonomickým způsobem - od senzoru k systému SAP®.

Využívejte výhod "Y path" pro inteligentní řešení v oblastech:

  • Sledování technického stavu,
  • Sledování spotřeby energie,
  • Sledování kvality,
  • Track & Trace
  • Vzdálené služby

Rozhraní pro tovární / výrobní sítě.

Hardwarové a softwarové komponenty umožňují přímé propojení všech připojených senzorů a aktuátorů s lokálním serverem prostřednictvím sítě Ethernet. Pomocí tohoto připojení, data o strojích, procesní parametry a diagnostické údaje mohou být přečteny a dále zpracovány.

Uživatelsky jednoduchý serverový software LINERECORDER SMART OBSERVER umožňuje vyhodnocení dat dle zákaznicky-specifického web prostředí. Pomocí shodných komunikačních mechanismů je možné spárovat stroje a sdílet důležitá výrobní data.

Jestli PLC bude přenášet data ze senzoru a případně jaká data to budou, musí být definováno v programu PLC. Reporty a analýzy mohou být také převedeny na vyšší úrovně. Předpokladem je dodatečné přizpůsobení programu v PLC.

Od senzoru k systému SAP.

Poprvé mohou být data ze senzoru přenášena přímo do softwaru pro správu - a to v rámci výrobního podniku nebo dokonce globálně. Vyhodnocení získaných dat v reálném čase umožňuje zvýšení efektivity výroby a úspor energie v kontextu Industry 4.0.

"Y path" cesta k inteligentní výrobě (Smart Factory).

Vytváření kompletních sítí a rozsáhlé využívání údajů o strojích a senzorech jsou hlavní cíle Průmyslu 4.0. Zní to jednoduše, ale v praxi to díky různým překážkám selhává.

Diagnostika ve svařovně

Společnost IVECO nainstalovala komplexní diagnostický systém společně se specialistou na automatizaci ifm, který umožňuje prediktivní údržbu (CBM), čímž účinně zabraňuje ztrátám z výroby.