You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States

Optimalizace spotřeby energie

Co kdybyste znali množství spotřebované energie na každý výrobek?

Co kdybyste mohli sledovat spotřebu energie kterékoliv části výroby a určit potenciální oblasti úspor?

Co kdybyste mohli sledovat vývoj trendu spotřeby energie a díky tomu identifikovat plýtvání?

Co kdybyste mohli snížit své roční výdaje na energii bez významných investic?

 

Podle amerického ministerstva energetiky využívá výroba více než 1/3 veškeré energie spotřebované v USA. Pokud to nebude řešeno, může mít zvyšování nákladů na energii zásadní dopad na globální konkurenceschopnost výrobců. Odhaduje se, že výrobní závody mohou dosáhnout úspor ve výši 20%. Třetinu z těchto úspor lze realizovat bez významných investic.

 

Spotřeba energie podle odvětví (celková spotřeba: 98156 bilionů BTU)

Zdroj: US Department of Energy, Energy Information Administration

Energeticky účinné postupy jsou v souladu s principy štíhlé výroby a zásadami neustálého zlepšování. Energetická účinnost není jen o snižování nákladů, ale také o zvyšování výnosů prostřednictvím vyšší produktivity.

Nejlepší úsporné technologie pro výrobu technologicky vyspělých produktů
Iniciativy, které poskytují největší a nejrychlejší návratnost s nejnižším rizikem

Rozvíjející se technologie Jednoduchá návratnost*
(v letech)
Pravděpodobnost úspěchu
Techniky pokročilého osvětlení 1,3 Vysoký
Pokročilé systémy osvětlení 3,0 Střední
Řízení systémů stlačeného vzduchu 0,4 Střední**
Optimalizace pohonných jednotek 1,5 Střední**
Zlepšování účinnosti čerpadel 3,0 Střední**

* "Návratnost" představuje dobu v letech, po kterou trvá, než se investice splatí úsporami, které vytváří.
** Vyšší pravděpodobnost, bude-li doplněno vylepšenými postupy/procedurami
Zdroj: Adaptováno z ACEEE

Nejlepším způsobem, jak zahájit program řízení energie, je začít s celozávodním auditem spotřeby energie. Audity často provádějí specializované firmy, státní energetické úřady a univerzitní programy průmyslové pomoci.